Agenda

Dinsdagavond 13 juni Webinar Stikstof 19.30-20.30 uur

Donderdagavond 22 juni Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 19.30-20.30 uur en presentatie Meindert Smallenbroek Unie van Waterschappen

Dinsdagavond 27 juni en 4 juli Training Snellezen & mindmappen van totaal 2 sessies 18.00-22.00 uur


Dé vereniging voor Statenleden!

Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

 

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Bijna 90% van alle Statenleden is lid van Statenlidnu.

Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

28 april 2022

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Flevoland deel 12 van 12

In 2016 deed de provincie Flevoland, onder leiding van Jacques Wallage, onderzoek naar vernieuwende werkwijzen. Hieruit kwamen zeven adviezen voor een constructieve dialoog. Franco Achtien is Statenlid voor de VVD. Judith Goudriaan is Statenadviseur. Zij geven een toelichting en hun visie op een aantal verbeteringen, waaronder rapporteurschap, startnotities en de gebiedstafels.

Lees meer »
26 april 2022

Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers buigt zich als eerste over vergoedingen Statenleden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden voor het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Voormalig SER-voorzitter prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. Het onafhankelijke college gaat advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Lees meer »
25 april 2022

Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid en penningmeester!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuwe bestuurslid in verband met het aftreden van een bestuurslid die gestopt is als Statenlid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor alle Statenleden in Nederland. We vergaderen één keer per maand als bestuur. Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit als Statenlid iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu via info@statenlidnu.nl

Lees meer »
8 april 2022

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Utrecht deel 11 van 12

Nelly de Haan woont in Amersfoort en is voor de tweede periode Statenlid voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Ze werkte in de jeugdzorg en werd als expert gevraagd in de fractie van de ChristenUnie om mee te denken over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Zo rolde ze de politiek in. In haar vrije tijd doet Nelly veel vrijwilligerswerk voor de kerk, school en sportverenigingen. 

Lees meer »
12 maart 2022

Kosteloos ontwikkeladvies en EVC-certificaat

Statenleden die de ervaring uit hun statenwerk ook voor de arbeidsmarkt willen gebruiken, doen er verstandig aan om gebruik te maken van het aanbod van de landelijke subsidieregeling "NL leert door". Het is mogelijk om een ontwikkeladvies te krijgen en dat is kosteloos wanneer je lid bent van Statenlidnu.

Lees meer »
8 maart 2022

Q&A Stikstof

Op dinsdagavond 22 maart aanstaande organiseren we van 19:30 - 20:30 uur een Q&A sessie over stikstof. Wij nodigen u van harte uit om aan deze sessie deel te nemen. Enkele weken geleden heeft een webinar over stikstof plaatsgevonden waarbij aandacht is besteed aan de ontwikkelingen rondom het thema stikstof en de rol van de provincie daarbij. Omdat we merken dat dit complexe vraagstuk op veel Statenleden betrekking heeft, organiseren we vervolg op dit webinar in de vorm van een Q&A sessie. Tijdens deze sessie zullen Jan Willem Erisman - Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Universiteit Leiden en Wim de Vries - hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse Wageningen University & Research uw vragen over stikstof beantwoorden. De sessie wordt geleid door Hermen Vreugdenhil, bestuurslid Statenlidnu. Via deze link  kunt u zich aanmelden voor de Q&A sessie (let op: u moet lid zijn van Statenlidnu). In dit formulier kunt u ook uw vraag stellen. De vooraf ingediende vragen worden in de Q&A sessie behandeld. Tijdens de Q&A sessie is er ook gelegenheid om vragen via de chat te stellen. De digitale link voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de Q&A sessie.

Lees meer »