Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

16 april 2021

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Groningen deel 2 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lees meer »
12 april 2021

Introductiebijeenkomst: Van start met digitale participatie!

De afgelopen maanden is de noodzaak om als gemeenten, waterschappen en provincies zelf aan de slag te gaan met digitale participatietools sterk gestegen. De coronacrisis maakt fysieke participatie van inwoners lastiger, daarbij bieden digitale tools steeds meer (combinaties van) functionaliteiten om inwoners te betrekken.

Lees meer »
2 april 2021

Onderzoek evaluatie statenperiode

Inmiddels zitten de eerste twee jaar van deze statenperiode erop. Hoog tijd om de balans op te maken! Wat waren uw verwachtingen bij aanvang? Hoe ervaart u het statenlidmaatschap? En hoe staat het met de politiek-bestuurlijke verhoudingen in uw provincie?

Lees meer »
1 april 2021

Efficiënt virtueel vergaderen

Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn veel gemeenteraden, Staten en waterschapsbesturen, genoodzaakt om alweer — of nog steeds — virtueel te vergaderen. Maar hoe doe je dat op een goede manier?In opdracht van het programma "Democratie in Actie" ontwikkelde het Periklesinstituut een handboek voor virtueel vergaderen. Dit Handboek beoogt raden, Staten en waterschapsbesturen te ondersteunen in het zelf beantwoorden van deze vragen én de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden. Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische "snel aan de slag- gids" voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter tot zijn recht te laten komen. Het handboek vind je hier!

Lees meer »
30 maart 2021

Politieke participatie voor iedereen

In Gelderland loopt, in samenwerking met ProDemos, het project Toegankelijke politiek. Mensen met diverse beperkingen en talenten nemen aan het project deel: lichamelijke beperking, autisme of psychische problematiek. Het doel is hen te ondersteunen op weg naar meer politieke activiteiten, bijvoorbeeld als fractie-ondersteuner, als lid van Provinciale Staten, in een klankbordgroep of als actief lid van een politieke partij.De deelnemers hebben een aantal punten opgesteld om deelname makkelijker te maken, van inrichting van de raadszaal, vergadertijden(!) tot het gebruik maken van een doventolk of buddy.

Lees meer »
29 maart 2021

Toolkit democratische weerbaarheid

Decentrale politieke ambtsdragers manoeuvreren zich in een sterk gepolitiseerd landschap, waar iedere dag belangen worden afgewogen en keuzes worden gemaakt. Maar welke belangen leggen het meeste gewicht in de schaal? En wie beïnvloedt hen (on)bewust bij de dilemma’s die zij voor hun kiezen krijgen?

Lees meer »