Instrumenten en ondersteuning

Handreikingen voor uw Statenwerk

Op deze dossierpagina vindt u allerlei nuttige handreikingen voor uw Statenwerk. Statenlidnu heeft in samenwerking met Netwerk Democratie in Actie verschillende handreikingen ontwikkeld.

Zet uw instrumenten en hulptroepen in voor een krachtig middenbestuur!

Goede ondersteuning van hulptroepen bij uw Statenwerk is gewenst en nodig. Ook kunt u diverse instrumenten inzetten bij uw Statenwerk.

 

Handreiking Instrumenten en ondersteuning voor Sterke Staten

De praktische handreiking instrumenten en ondersteuning voor Sterke Staten gaat in op de instrumenten die u kunt inzetten voor uw Statenwerk en biedt een overzicht van wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van uw Statenwerk. De handreiking staat bol van doorklikmogelijkheden naar filmpjes, publicaties en websites. Welke hulptroepen moet u als Statenlid kennen om uw werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren?  

Webinar Sterke Staten

De webinar Sterke Staten gaat over de instrumenten die u kunt inzetten bij uw Statenwerk en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. In de webinar Sterke Staten gingen de deelnemers hierover in gesprek. Waarom zijn hulptroepen belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Wat mag u ervan verwachten? U kunt de webinar terugkijken via het leerplatformstatenleden.nl


Handreiking Laat de rekenkamer voor u werken

Elke provincie is verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer werkt zelfstandig, maar u kunt als Statenlid wel verzoeken indienen om onderzoek te doen. Hoe kunt u de rekenkamer als Statenlid het best gebruiken? In de handreiking Laat de rekenkamer voor u werken leest u alles over de rollen en taken van de rekenkamer en ziet u actuele voorbeelden waar provinciale rekenkamers zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden. Ook leest u tips voor een goede samenwerking met de rekenkamer.

Animatie over de Rekenkamer

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers heeft een animatie over rekenkamers en hun rol laten maken. De animatie laat kort en bondig zien wat een rekenkamer is en doet, hoe ze de Statenleden ondersteunt en bijdraagt aan het decentrale openbare bestuur. Klik hiernaast op de link om de animatie te bekijken!

Kennisclip Provinciale Rekenkamers

Elke provincie is aangesloten bij één van de vijf provinciale rekenkamers. Zij onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van provinciaal beleid. Daar komt meer bij kijken dan rekenen alleen: rekenkamers onderzoeken wat er gebeurt, wat dat kost, wat het oplevert en hoe het beter kan.

Belangrijk werk dus, waar u als Statenlid veel aan kunt hebben. In onze nieuwe kennisclip gaan we daarom in op de rekenkamer. Wat is uw rol als Statenlid? Hoe draagt u ideeën aan voor hun onafhankelijke onderzoeksagenda? En hoe kunt u de kennis die de rekenkamer verzamelt inzetten voor uw werk als volksvertegenwoordiger?

Lies van Aelst, directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR), en Linze Schaap, bestuurslid van de NVRR, zijn allebei voormalig Statenlid. Zij vertellen hoe u de Rekenkamer kunt gebruiken om beleid te evalueren of te adviseren over maatschappelijke problemen. En ze doen aanbevelingen voor een goede samenwerking tussen Statenleden en de Rekenkamer.


Handreiking Rekenen op de accountant

Net als een rekenkamer, heeft elke provincie verplicht een accountant. Als Provinciale Staten kiest u deze. De accountant is een onmisbare hulptroep bij uw wettelijke taak van het vaststellen en controleren van de financiële kaders van de provincie. In de handreiking Rekenen op de accountant leest u over de taken van de accountant, de auditcommissie en het verschil tussen de rekenkamer en accountant. Ook wordt de provinciale planning en controlcyclus toegelicht, leest u de belangrijkste begrippen en tips en tools.

Leerplatform

In de online leeromgeving staan de webinar, kennisclip, animatie en de handreikingen bij de leerlijnen 'Invulling geven aan uw rol als Statenlid' en 'Financiën en toezicht'.


Tips voor Statenleden en commissieleden

Experttips voor Moeiteloos werken
PDF – 1,3 MB 86 downloads
12 Beste tips voor Statenleden
PDF – 673,2 KB 864 downloads

Handreiking Grip op privaatrechtelijke samenwerking provincies en gemeenten

Provincies en gemeenten werken steeds vaker en intensiever met elkaar samen. Dat doen ze via verschillende publieke en private vormen van samenwerking. De handreiking bevat praktische handvatten om de beschikbare instrumenten adequaat in te zetten. Bij deelname aan dergelijke samenwerkingen zijn de bevoegdheden voor Statenleden- en raadsleden beperkt in vergelijking tot publiekrechtelijke samenwerkingen. Volksvertegenwoordigers zoeken naar mogelijkheden om ook bij die samenwerkingen hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. 


Deze handreiking wil die handelingsmogelijkheden op een laagdrempelige wijze onder de aandacht brengen. De praktische toepassing van de beschikbare instrumenten en mogelijkheden wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden. Zo krijgen volksvertegenwoordigers met deze handreiking meer inzicht hoe zij grip kunnen krijgen en houden op uiteenlopende privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Klik hier om de handreiking Grip op privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden te bekijken.

Fractieondersteuning

Aanbiedingsbrief en Rapport Fractieondersteuning
PDF – 2,3 MB 97 downloads