Bestuurscultuur

Onderzoek naar kenmerken van bestuursculturen in gemeenten en provincies. Er worden drie typen bestuursculturen onderscheiden: Arenacultuur, Gemeenschapscultuur en Debatcultuur. Om te ontdekken wat het beeld is van de heersende bestuurscultuur is gewerkt met een digitale enquête en zijn gesprekken gevoerd, bij gemeente en provincies. Het is relevant om gemeenten of provincies in te delen naar type bestuurscultuur, maar het belangrijkste is om het gesprek te voeren over de verschillende beelden die alle deelnemers aan het bestuurlijk samenspel binnen een gemeente of provincie hebben.


Beelden van bestuurscultuur van Alkmaar tot Zevenaar
PDF – 2,9 MB 299 downloads
Presentatie Marcel Boogers onderzoek bestuurscultuur
PDF – 1,2 MB 257 downloads