Waarom lid worden?

Er zijn genoeg redenen om lid te zijn van Statenlidnu:

 

Uw lidmaatschap versterkt de belangenbehartiging van Statenleden.

Veel Statenleden moeten minder werken om de taken als Statenlid goed uit te kunnen voeren. Naast de hoogte van de vergoeding kan uw positie ook worden versterkt door betere secundaire voorwaarden, zoals het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de Provinciale Staten. Statenlidnu is samen met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de andere beroepsverenigingen een positieve gesprekspartner van het Rijk en zet zich in voor de belangen van Statenleden.

Uw lidmaatschap draagt bij aan het ontwikkelen van een breed opleidingsaanbod voor Staten- en commissieleden.

Ook het bevorderen van de deskundigheid over nieuwe wet- en regelgeving draagt bij aan het versterken van uw positie. Kennis over nieuwe wet- en regelgeving en actuele thema's maakt uw positie sterker. Daarnaast organiseert Statenlidnu webinars, masterclasses en bijeenkomsten voor kennisverdieping. Statenleden en commissieleden kunnen 24/7 online leren via het digitale leerplatform voor Statenleden.

Lidmaatschap

Statenleden en commissieleden kunnen lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. De leden betalen een jaarlijkse contributie. De provincie vergoedt op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Artikel 2.3.4. Beroepsvereniging) de contributie van de beroepsvereniging Statenlidnu voor Statenleden. Ook voor commissieleden wordt de contributie vergoed. Dit staat in Artikel 2.4.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 

Het individueel lidmaatschap bedraagt € 188,15 per jaar. Provinciale Staten kunnen een gezamenlijk lidmaatschap aangaan voor hun Statenleden. Alle Statenleden van de betreffende Provinciale Staten worden dan lid van de vereniging, met uitzondering van individuele statenleden die afzien van dit gezamenlijk lidmaatschap van hun Provinciale Staten. Het lidmaatschap bedraagt dan per Statenlid € 132,50 per jaar.  Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij uw griffie.

Alle provincies zijn gezamenlijk lid:

 • Drenthe
 • Fryslân
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Holland
 • Noord-Brabant
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland

Aanmeldformulier

Aanmelden als lid kan via onderstaand formulier:

Welkomstpakket met Handboek voor Statenleden

 

Alle Statenleden ontvangen van Statenlidnu het nieuwe Handboek Statenleden in een welkomstpakket. Ook de tussentijds startende Statenleden ontvangen een welkomstpakket met het Handboek! Als Statenlidnu willen we zorgen voor een vliegende start.

 

Voor overige geïnteresseerden is het Handboek Statenleden te bestellen bij de uitgeverij: https://berghauserpont.nl/winkel/boeken/handboek-statenleden/