Waarom lid worden?

 

Er zijn genoeg redenen om lid te zijn van Statenlidnu:

Jouw lidmaatschap versterkt de belangenbehartiging van Statenleden.

De vergoeding is op dit moment niet in verhouding tot de tijd die je er aan besteed. Veel Statenleden moeten minder werken om de taken als Statenlid goed uit te kunnen voeren. De hoogte van de Statenvergoeding is hiermee niet in balans. Naast de hoogte van de vergoeding kan uw positie ook worden versterkt door betere secundaire voorwaarden, zoals het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de Provinciale Staten. Statenlidnu is samen met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de andere beroepsverenigingen een positieve gesprekspartner van het Rijk en zet zich in voor de belangen van Statenleden.

 

Jouw lidmaatschap draagt bij aan het ontwikkelen van een breed opleidingsaanbod voor Staten- en commissieleden.

Ook het bevorderen van de deskundigheid over nieuwe wet- en regelgeving draagt bij aan het versterken van uw positie. Kennis over nieuwe wet- en regelgeving en actuele thema's maakt je positie sterker. Daarnaast organiseert Statenlidnu webinars, masterclasses en bijeenkomsten voor kennisverdieping. Statenleden en commissieleden kunnen 24/7 online leren via het digitale leerplatform voor Statenleden.

Contributie

De provincie vergoedt op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Artikel 2.3.4. Beroepsvereniging) de contributie van de beroepsvereniging Statenlidnu voor Statenleden. Ook voor commissieleden wordt de contributie vergoed. Dit staat in Artikel 2.4.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Gezamenlijk lidmaatschap

Provinciale Staten kunnen gezamenlijk  als collectief lid worden. Het lidmaatschap bedraagt dan per Statenlid € 110,- per jaar.

Individueel lidmaatschap

Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland zijn niet gezamenlijk lid, daarvoor is voor Statenleden een individueel lidmaatschap mogelijk. Het individueel lidmaatschap bedraagt € 160,- per jaar.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij uw griffie.

 

Van de volgende provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid:

 • Limburg
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Drenthe
 • Fryslân
 • Flevoland
 • Overijssel
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Noord-Brabant

Voor belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering is het belangrijk dat alle Provinciale Staten gezamenlijk lid zijn. De volgende provincies zijn niet gezamenlijk lid, daarvan kunnen Statenleden zich individueel aanmelden via onderstaand formulier:

 • Utrecht
 • Gelderland

Aanmeldformulier