Start- en exitonderzoek Statenleden

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met Statenlidnu heeft onderzoeks- en participatiebureau Invior onderzoek gedaan naar Statenleden die zijn vertrokken en gestart zijn naar aanleiding van de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart 2023.

Het exitonderzoek bevat vragen over waarom leden hun functie niet voortzetten, wat de belangrijkste redenen zijn voor het niet voortzetten van hun functie, hoe tevreden ze waren over verschillende aspecten van de ambt, kenmerken van de bestuurscultuur, of het statenlidmaatschap bevorderlijk is geweest voor hun verdere loopbaan, en opleidingen/trainingen die zijn gevolgd tijdens het statenlidmaatschap.

Het startonderzoek bevat vragen over de verwachte tijdsbesteding per week, redenen om zich verkiesbaar te stellen, te realiseren aspecten tijdens het werk als Statenlid en de ondersteuningsbehoefte.

Resultaten Exitonderzoek

PS 2023 Exitonderzoek Statenleden
PDF – 448,2 KB 116 downloads
Onderzoek zetelkleven of kort gebleven
PDF – 994,6 KB 42 downloads

Resultaten Startonderzoek

Startonderzoek Statenleden 2023
PDF – 392,7 KB 20 downloads
Startonderzoek Statenleden 2019
PDF – 988,1 KB 63 downloads

Resultaten onderzoek tussentijds vertrek Statenleden

Een onderzoek naar tussentijds vertrek en archivering in de provinciale politiek 2023
PDF – 1,3 MB 56 downloads
Eindversie tussentijds vertrek Statenleden 2019
PDF – 508,4 KB 46 downloads