Agenda

Dinsdag 5 en 12 maart 2024 18.00 - 22.00 uur online training snellezen en mindmappen - VOL

Zaterdag 23 maart 2024 09.00 - 17.00 uur training snellezen en mindmappen - Nog 2 plekken beschikbaar

Dinsdag 26 maart 19.30-20.30 uur Provinciale democratie: inzichten uit het kiezersonderzoek van 2023

Donderdag 4 april 2024 19.30 - 20.30 uur online koffiemoment Statenleden en Statenlidnu

Dinsdag 9 april 19.30-20.30 uur Webinar Wonen en de rol van Provinciale Staten

Dinsdagen 23 april 14 mei en 28 mei 2024 19.30 - 22.00 uur online Masterclass Wie is de baas in de provincie? - VOL

Aanmelden wachtlijst Masterclass Wie is de baas in de provincie?

Aanmelden wachtlijst Training snellezen en mindmappen


Dé vereniging voor Statenleden!


Statenlidnu is dé vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

 

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoedingen, ondersteuning en werkdruk. 97% van alle Statenleden in Nederland zijn lid van Statenlidnu.

 

Daadkrachtig en noodzakelijk!


Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 


NIEUWS

 

Terugkijken webinar energietransitie

De energietransitie is voor u als Statenlid een grote puzzel. Hoe gaan we om met vraagstukken als een overvol stroomnetwerk, nieuwe vormen van opwekking en de inpassing in het landschap? Wat is de samenhang met andere plannen en vooral: hoe kunt u als Statenlid grip houden op deze belangrijke ontwikkelingen?

Lees meer »

Zelftest Integriteit voor Provinciale Statenleden

Integere politici zijn van essentieel belang voor het vertrouwen van inwoners in hun provincie. Als lid van Provinciale Staten komt u soms in aanraking met integriteitskwesties. Om u als politiek ambtsdrager te helpen met die situaties om te gaan heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Zelftest Integriteit ontwikkeld, als aanvulling op het Handboek Integriteit.

Lees meer »

Handreiking instrumenten en ondersteuning voor Sterke Staten

De praktische handreiking instrumenten en ondersteuning voor Sterke Staten gaat in op de instrumenten die u kunt inzetten en biedt een overzicht van de hulptroepen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van uw Statenwerk. De handreiking staat bol van doorklikmogelijkheden naar filmpjes, publicaties en websites. Welke hulptroepen moet u als Statenlid kennen om uw werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren?

Lees meer »

Webinar Energietransitie 8 februari 19.30-20.30 uur

In Provinciale Staten wordt er volop gedebatteerd over energievraagstukken: een overvol stroomnetwerk, nieuwe vormen van opwekking en de inpassing in het landschap. Alle ontwikkelingen op dit onderwerp nemen een vlucht. Een paar jaar terug hebben alle Provinciale Staten Regionale Energie Strategieën (RES) vastgesteld en nu wordt volop gewerkt aan de uitvoering en in sommige provincies aan een nieuwe versie, de RES 2.0 Herijking.

Lees meer »

Nieuwe masterclass 'Wie is de baas in de provincie?'

In deze masterclass staat de positie van Provinciale Staten ten opzichte van Gedeputeerde Staten, andere overheden, maatschappelijke en private spelers centraal. Tegenwicht bieden aan Gedeputeerde Staten is een steeds terugkerende uitdaging voor Provinciale Staten. De verhouding met andere overheden heeft aan urgentie gewonnen in een meerlagig Europa, waarin de nationale overheid regelmatig aan provincies de nadere uitvoering van Europese wetgeving overlaat. En provincies zijn nauw verbonden in allerlei beleidsnetwerken met publieke én private spelers. Staten worstelen daarmee, zo rapporteren ook provinciale rekenkamers. Wat kunnen Staten en Statenleden nog voor hun inwoners betekenen in hun kaderstellende en controlerende rol in deze situatie? Alle reden dus voor een masterclass over wie de ‘baas’ is in de provincie. 

Lees meer »