Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Bijna 90% van alle Statenleden is lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu!


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

7 december 2022

Webinar financieringssystematiek en ontwikkelingen provinciaal belastinggebied

Momenteel zijn er volop ontwikkelingen rond de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincies. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden. Het provinciaal belastinggebied zal veranderen door de invoering van 'Betalen naar gebruik'. En de financiering van de transitie-opgaven vindt in toenemende plaats via grote incidentele fondsen.

Lees meer »
1 december 2022

Handreiking Politiek voor iedereen

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.

Lees meer »
28 november 2022

Factsheets monitor integriteit en veiligheid per provincie

Het ministerie van BZK heeft I&O Research gevraagd de cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 uit te splitsen per provincie. Er zijn 12 factsheets ontwikkeld die per provincie een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken rondom de veiligheid en integriteit van politici in die specifieke provincie. Per provincie worden de cijfers steeds per thema vergeleken met de landelijke cijfers. De factsheets per provincie zijn hier te downloaden.

Lees meer »
22 november 2022

Online college herontdekking provinciale bestuurslaag

Op 6 december van 19:30-21.00 uur geeft Hansko Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, een online college over de rol en bevoegdheden van de provincie in het staatsbestel, onder de titel: ‘de herontdekking van de provinciale bestuurslaag’.Steeds vaker wordt de provincie betrokken bij de vormgeving van rijksbeleid (stikstof, wonen). Wat betekent dat voor Provinciale Staten? Op welke wijze kunnen zij invloed uitoefenen op dat beleid? Broeksteeg zal verder ingaan op de rol van de provincie in de regionale samenwerking en de verhouding tot het Rijk, waterschappen en gemeenten. Welke toekomst hebben provincies?

Lees meer »
14 november 2022
9 november 2022