Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Bijna 90% van alle Statenleden is lid van Statenlidnu.

 

Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

27 januari 2023

’De beste weerbaarheidstraining is de dialoog’

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt. Maar de ‘belegering’ van het provinciehuis afgelopen zomer, met een bommelding als afsluiter, sloeg alles. In gesprek gaan met zowel de opstandige meute buiten de muren als met verbaal agressieve collega’s in de vergaderzaal is dé remedie.

Lees meer »
19 januari 2023

Digitaal spreekuur aanjaagteam politici met een beperking 

Het aanjaagteam wil graag mensen met een beperking informeren over wat de provincie doet en wat zij zelf op provinciaal niveau kunnen betekenen als ze politiek actief willen worden.Arjan Koerts van het aanjaagteam zal daarom op 15 februari in een digitaal spreekuur van 14:00 tot 15:00 uur vertellen over zijn ervaringen met de provinciale politiek en op uw vragen ingaan. Hij was tot voor kort lid van Provinciale Staten van Utrecht en vertelt u graag wat u eventueel in de provinciale politiek kunt doen!Wilt u het laten weten als u wilt deelnemen? Dat kan via henkbeltman@participatiepartners.nl. U kunt ook zonder aan te melden inloggen via deze link. 

Lees meer »
28 december 2022

Onderzoek NOS onder Statenleden

Veruit de meeste politici in de Provinciale Staten zijn blij met wat ze de afgelopen periode hebben bereikt - twee derde stelt zich dan ook herkiesbaar - maar tegelijk vinden veel Statenleden de werkdruk te hoog. Gemiddeld is een Statenlid meer dan twintig uur per week in touw voor de provincie. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS en de regionale omroepen onder zittende Statenleden.

Lees meer »
27 december 2022

Meld altijd als u als Statenlid te maken krijgt met agressie of geweld

Opnieuw weer trieste voorbeelden van agressie en geweld tegen Statenleden in Zeeland en Gelderland in navolging van Limburg en Fryslân. Agressie en intimidatie horen niet bij het werk als Statenlid en worden niet geaccepteerd. Het is niet normaal dat er (verbale) agressie of bedreigingen, online en offline, worden geuit. Heeft u te maken met bedreiging of intimidatie kijk dan hier wat u kunt doen.

Lees meer »
23 december 2022

Symposium en lancering Handboek voor Statenleden

Op woensdagavond 25 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu, samen met de auteurs van het Handboek voor Statenleden, een online symposium over de veranderende rol van de provincies. We nodigen Kandidaat-Statenleden, Statenleden en commissieleden van harte uit dit online symposium bij te wonen. Online symposium ‘Provincies als probleemoplosser?’Zo’n 10 jaar geleden stelde het toenmalige kabinet voor om provincies te laten fuseren en vijf landsdelen te maken. Ook zouden de taken ingeperkt moeten worden door het inzetten van een gesloten huishouding. Anno 2023 is de provincie echter niet meer weg te denken voor het huidige kabinet. Of het nu gaat om de woningbouw, natuur, stikstof of energie, voor veel grote onderwerpen wordt de provincie als probleemoplosser ingezet. Maar is dat een goede zaak? En wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten? En hoe geef je je Statenlidmaatschap vorm gelet op deze ontwikkelingen?

Lees meer »