Kerngegevens provinciale politieke ambtsdragers

Provinciaal bestuur na de verkiezingen van 2023
Begin 2023 heeft de Stichting Decentraal Bestuur de samenstelling van het provinciaal bestuur voorafgaand aan de verkiezingen van 2023 geïnventariseerd. In maart waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarna zijn nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten gevormd. Dit duurde in sommige provincies tot na de zomer. De actuele samenstelling van het provinciaal bestuur en de veranderingen tengevolge van de verkiezingen zijn beschreven in onderstaand document.

Kerngegevens Provinciale Ambtsdragers 2023
PDF – 464,9 KB 89 downloads

Mutaties in het provinciaal bestuur
De Stichting Decentraal Bestuur stelt vast welke veranderingen er plaatsvinden in de samenstelling van de provinciale besturen. Eind 2022, enkele weken voor de verkiezingen van 2023, heeft de Stichting de personele wijzigingen in de Statenperiode (2019-2022) geïnventariseerd. Daaruit wordt duidelijk dat er sprake is van relatief veel veranderingen, zowel in Provinciale Staten als bij Gedeputeerde Staten. Ook blijken relatief veel griffiers en provinciesecretarissen te zijn vertrokken. Het verslag van de inventarisatie vindt u hieronder.

Kerngegevens Provinciale Ambtsdragers 2006-2022
PDF – 457,7 KB 82 downloads