Buddynetwerk Statenlidnu

Statenlidnu heeft een buddynetwerk opgericht, waarbij nieuw gekozen Statenleden die behoefte hebben aan een ervaren Statenlid als buddy aan elkaar worden gekoppeld. Dit met het doel om het ambt als Statenlid nog beter uit te kunnen voeren. Iets wat we als vereniging graag stimuleren. Het is leuk om te zien dat er zoveel animo is vanuit zowel buddy’s (ervaren en oud-Statenleden) als nieuwe en tussentijds startende Statenleden.

We hebben inmiddels zo’n 100 nieuwe Statenleden gekoppeld aan een (oud-)Statenlid uit een andere provincie en van een andere partij. Het is aan de mensen zelf om afspraken te maken over hoe u het contact wilt laten verlopen en de frequentie. 

 

Wilt u ook nog meedoen aan het buddynetwerk? Stuur een e-mail naar secretariaat@statenlidnu.nl dan zorgen wij voor de match.