De toekomst van provinciale inkomsten en belastingen

Op dinsdag 31 mei organiseerde Statenlidnu in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het IPO een webinar over de toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen. Zo’n honderd Statenleden hadden zich aangemeld om de webinar bij te wonen. De webinar is terug te kijken via leerplatformstatenleden.nl. In het menu kiezen voor ‘webinars’. Ook kunt u de webinar terugkijken via deze link.

Tijdens de webinar heeft Cebeon een presentatie gehouden over de nieuwe verdeelsystematiek voor het provinciefonds. Deze is aan vervanging toe en het ministerie heeft de opdracht gegeven om een nieuw verdeelmodel te maken op basis van kenmerken van provincies. In totaal is er zo’n 2,6 miljard euro te verdelen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld. Meer informatie over het project Herijking provinciefonds kunt u vinden op de website van het Cebeon. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de herziening van het provinciaal belastinggebied. Het rapport herziening provinciaal belastinggebied kunt u hier onderaan de pagina downloaden.

Daarnaast heeft hoogleraar Arjen Schep ons bijgepraat over de opties die voorliggen om de toekomst van de provinciale belastingen vorm te geven. Omdat de opcenten door de komst van elektrische voertuigen sterk verminderen en de kilometerheffing door het kabinet is aangekondigd, zal over een aantal jaar een andere vorm van inkomsten moeten komen. Een werkgroep in opdracht van twee ministeries heeft gewerkt aan alternatieven. In het najaar worden volgende stappen verwacht. In diverse Provinciale Staten is er reeds over gedebatteerd.

De presentaties van Rien Bruins -senior onderzoeker Cebeon- en Arjen Schep -bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden Erasmus Universiteit Rotterdam- zijn hieronder te downloaden.