Integriteit

Handreiking integriteit

Integere politici en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de inwoner in het provinciaal handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ter ondersteuning van onder andere Statenleden een handreiking integriteit decentrale politieke ambtsdragers uitgebracht.

BZK Handreiking Integriteit Inclusief modelgedragscodes vierde druk
PDF – 705,5 KB 137 downloads

Moreel kompas

Statenlidnu heeft een handreiking voor Statenleden op laten stellen door CAOP. Het is onmiskenbaar dat integriteit een wezenlijk onderdeel is van de kwaliteit van het werk van Statenleden.

Handreiking Moreel Kompas
PDF – 744,3 KB 164 downloads

Factsheet Statenlidnu Veiligheid
PDF – 336,5 KB 1027 downloads