Integriteit

Handboek integriteit

Integere politici en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de inwoner in het provinciaal handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ter ondersteuning van onder andere Statenleden een handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden uitgebracht. Statenlidnu heeft een bijdrage geleverd aan het nieuwe Handboek integriteit en heeft zitting gehad in de begeleidingscommissie.

Handboek integriteit
PDF – 1,1 MB 35 downloads

Moreel kompas

Statenlidnu heeft een handreiking voor Statenleden op laten stellen door CAOP. Het is onmiskenbaar dat integriteit een wezenlijk onderdeel is van de kwaliteit van het werk van Statenleden.

Handreiking Moreel Kompas
PDF – 744,3 KB 228 downloads