Basismonitor Politieke Ambtsdragers

Volksvertegenwoordigers en bestuurders in provincies en waterschappen over hun ambt.

Bestuurscultuur

Onderzoek naar kenmerken van bestuursculturen in gemeenten en provincies.

Droomland of niemandsland

Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur over het besturen van regio's.

Goede ondersteuning, sterke democratie

Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen.

Kerngegevens provinciale ambtsdragers

De actuele samenstelling van het provinciaal bestuur en de veranderingen ten gevolge van de verkiezingen.

Nationaal Statenledenonderzoek

Daadkracht voert sinds 2010 het nationaal Statenledenonderzoek uit.

Monitor integriteit en veiligheid

Monitor over integriteit en veiligheid onder politieke ambtsdragers in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Provinciaal kiezersonderzoek

Landelijk kiezersonderzoek in provincies en waterschappen.

Start- en exit-onderzoek Statenleden

Landelijke onderzoeken onder startende en vertrekkende Statenleden.

 

Staat van het bestuur

De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat.