Daadkracht voert sinds 2010 het nationaal Statenledenonderzoek uit.