Basismonitor Politieke Ambtsdragers

Ambtsopvattingen en ambtsbeleving van volksvertegenwoordigers en bestuurders in provincies en waterschappen.

Bestuurscultuur

Onderzoek naar kenmerken van bestuursculturen in gemeenten en provincies.

Droomland of niemandsland

Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur over het besturen van regio's.

Goede ondersteuning, sterke democratie

Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen.

Monitor integriteit en veiligheid

Monitor over integriteit en veiligheid onder politieke ambtsdragers in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nationaal Statenledenonderzoek

Daadkracht voert sinds 2010 het nationaal Statenledenonderzoek uit.

Provinciaal kiezersonderzoek

Landelijk kiezersonderzoek in provincies en waterschappen.