Staat van het bestuur

De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. Een goed functioneren van het bestuur is belangrijk voor iedereen. Daarom volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de feiten en ontwikkelingen. Hierdoor worden trends zichtbaar en kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden. In de Staat is ook ruimte voor de actualiteit en oog voor de nabije toekomst, hoe onzeker die ook is. De Staat combineert de functie van langjarige monitoring en signalering voor de kortere termijn. Bij deze editie is ook een Dashboard Staat van het Bestuur verschenen. Dit dashboard bevat verschillende meerjarige kerngegevens uit de Staat van het Bestuur en is te vinden op www.staatvanhetbestuurdashboard.nl.


Staat van het Bestuur 2022
PDF – 4,6 MB 126 downloads

Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief

 

De essaybundel Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief is gelijktijdig met de Staat van het Bestuur 2022 verschenen. In de essaybundel hebben acht experts op persoonlijke titel en vanuit verschillende invalshoeken het door de titel geduide thema uitgediept.

 


Essaybundel Staat van het Bestuur 2022
PDF – 1,9 MB 130 downloads