Digitaal vergaderen


Digitaal vergaderen

De meeste gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn in de coronacrisis overgeschakeld naar digitaal vergaderen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, was het mogelijk via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ digitaal besluiten te nemen. Er zijn verschillende praktijkervaringen opgedaan die zijn terug te vinden op de website van Democratie in Actie.


Consultatie conceptwetsvoorstel digitaal vergaderen decentrale overheden

Als vervolg op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is er een wetsvoorstel dat digitaal vergaderen permanent mogelijk maakt voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben deze decentrale volksvertegenwoordigingen voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

Statenlidnu heeft een reactie gestuurd op het conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden. De coronapandemie heeft laten zien dat digitaal vergaderen voor volksvertegenwoordigers van groot belang is om de democratie niet tot stilstand te laten komen. In uitzonderlijke situaties moet het mogelijk blijven om digitaal te kunnen vergaderen. De wetgever heeft een aantal uitzonderingen op het digitaal vergaderen in de nieuwe wet gezet. Dat zijn tevens de kritiekpunten die onze beroepsvereniging heeft benoemd.

Brief Statenlidnu consultatie conceptwetsvoorstel digitaal vergaderen decentrale overheden
PDF – 695,8 KB 264 downloads

Evaluatie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

De tijdelijke wet geëvalueerd en zijn er een drietal rapportages uitgebracht. In de tweede rapportage ligt de nadruk op de ervaringen van de volksvertegenwoordigers. Een meerderheid is het digitaal vergaderen goed bevallen, beter dan verwacht. De helft ziet digitaal vergaderen als een bruikbaar alternatief voor of goede aanvulling op fysiek vergaderen. Vertegenwoordigers ervaren ook nadelen. Zo is er minder interactie en debat en het contact met de achterban is lastiger. Raads- en Statenleden en algemeen bestuursleden van Waterschappen voelen zich gehinderd in hun vertegenwoordigende rol. De evaluatiecommissie vindt het te kort door de bocht om dit alleen aan het digitaal vergaderen toe te schrijven. De hele crisis met alle crisismaatregelen bemoeilijkt die vertegenwoordigende rol.