Digitaal vergaderen


Digitaal vergaderen

De meeste gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn sinds de coronacrisis overgeschakeld naar digitaal vergaderen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, kunnen via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ digitaal besluiten worden genomen. Wil je weten wat de tijdelijke wet betekent voor de besluitvorming in jouw provincie? Of hoe en in welke gevallen je het beste digitaal kunt overleggen? Democratie in Actie geeft antwoord op vragen en ondersteunt. 

Verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Tijdelijke wet) in werking getreden na een bijzonder snel wetgevingstraject. Het doel van de tijdelijke wet was om besluitvorming door volksvertegenwoordigingen mogelijk te blijven maken. Op dit moment voert BZK verkenningen uit voor een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming. Deze zijn gericht op het verhelderen van:

  • De technische vereisten voor digitaal vergaderen;
  • De noodzakelijke beslisregels voor digitale vergaderingen;
  • De eisen voor hybride vergaderingen.

Evaluatie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Ook is de tijdelijke wet geëvalueerd en zijn er een drietal rapportages uitgebracht. In de tweede rapportage ligt de nadruk op de ervaringen van de volksvertegenwoordigers. Een meerderheid is het digitaal vergaderen goed bevallen, beter dan verwacht. De helft ziet digitaal vergaderen als een bruikbaar alternatief voor of goede aanvulling op fysiek vergaderen. Vertegenwoordigers ervaren ook nadelen. Zo is er minder interactie en debat en het contact met de achterban is lastiger. Raads- en Statenleden en algemeen bestuursleden van Waterschappen voelen zich gehinderd in hun vertegenwoordigende rol. De evaluatiecommissie vindt het te kort door de bocht om dit alleen aan het digitaal vergaderen toe te schrijven. De hele crisis met alle crisismaatregelen bemoeilijkt die vertegenwoordigende rol.