Statenleden zijn onmisbare schakels

Nederland heeft 12 provincies. Zij worden bestuurd door Provinciale Staten als algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten als dagelijks bestuur. 

 

Kerntaken provincie

Provincies zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Vooral zaken die regionaal het beste aangepakt kunnen worden. Hieronder staan de kerntaken van de provincie opgenomen.

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 • Milieu, energie en klimaat
 • Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
 • Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Kwaliteit openbaar bestuur 

Elke 4 jaar kiezen inwoners van een provincie de Statenleden
De politieke partijen in een provincie stellen hiervoor een lijst met kandidaten op. Alleen personen die op deze kieslijsten staan, kunnen Statenlid worden. Ook als er nieuwe Statenleden gezocht worden tijdens de periode van vier jaar, bijvoorbeeld vanwege tussentijds vertrek van een Statenlid.

Statenleden in beeld

Fractie

Gekozen kandidaten van dezelfde lijst/partij vormen een fractie. Zij maken een verkiezingsprogramma als richtlijn voor hun politiek werk. Het Statenlidmaatschap is persoonlijk. Bij een splitsing binnen de fractie, neemt het Statenlid de zetel mee, tenzij hij er zelf voor kiest om zijn Statenlidmaatschap op te geven. 

Vergaderingen

De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten. Ook kan een lid van Provinciale Staten een Statenvergadering voorzitten. Statenleden hebben vaak verschillende ideeën en doelen, want zij vertegenwoordigen verschillende landelijke en regionale politieke partijen. Tijdens Statenvergaderingen komen de Statenleden tot door de meerderheid gesteunde besluiten.

Podcasts van Statenleden

Wat komt er bij kijken als u Statenlid bent?  Wat kunt u ermee bereiken? Kunt u het combineren met uw werk en privéleven?

Zes jonge statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie over hun motivatie en geven antwoord op de vragen.

 • Luister hier naar aflevering 1: Waarom kiest u ervoor om de Staten in te gaan?
 • Luister hier naar aflevering 2: De keuze voor een partij en welke consequenties dat heeft.
 • Luister hier naar aflevering 3: Welke successen u kan boeken in de Staten en hoe de Staten werken.
 • Luister hier naar aflevering 4: Wat betekent het om lid te zijn van Provinciale Staten?
 • Luister hier naar aflevering 5: Wat levert het u op en wat leert u allemaal?