Rechtspositie van Statenleden


Het Statenlid centraal

De rechtspositie van Statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van Statenleden. In het Rechtspositiebesluit  en de Rechtspositieregeling is de rechtspositie van Statenleden verder uitgewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een informatiepagina over de rechtspositie van Statenleden. Daar staan de links naar belangrijke wet- en regelgeving en circulaires over wijzigingen van de rechtspositie.

 

Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit hebben Provinciale Staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie. 


Presentatie informatiesessie rechtspositie Staten- en commissieleden
PDF – 265,6 KB 15 downloads

Vergoeding Statenleden

Lees meer →

Onkosten Staten- en commissieleden

  • Reis- en parkeerkosten
  • Overname ICT
  • Onkostenvergoeding

Lees meer →