Rechtspositie van Statenleden

Het Statenlid centraal

De rechtspositie van Statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van Statenleden. In het Rechtspositiebesluit  en de Rechtspositieregeling is de rechtspositie van Statenleden verder uitgewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een informatiepagina over de rechtspositie van Statenleden. Daar staan de links naar belangrijke wet- en regelgeving en circulaires over wijzigingen van de rechtspositie.

 

Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit hebben Provinciale Staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie. 

Presentatie informatiesessie rechtspositie Staten- en commissieleden
PDF – 265,6 KB 113 downloads

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een integrale visie opgesteld over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Rapport bijzondere ambten een toegesneden rechtspositie een integrale visie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers
PDF – 3,2 MB 61 downloads

Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten per 29 maart 2023 

 

De vergoeding voor de werkzaamheden voor leden van de Provinciale Staten wordt structureel verhoogd en gaat in op 29 maart 2023. Op 8 maart 2023 heeft de Raad van State aangegeven geen opmerkingen over het ontwerpbesluit te hebben en geadviseerd het besluit te nemen. 

 

De circulaire Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten is gepubliceerd.  In artikel 2.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager is bepaald dat een Statenlid met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap van Provinciale Staten een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt van € 1.329,38 per maand. Met ingang van 29 maart 2023 wordt het bedrag van € 1.329,38 gewijzigd in € 1.894,59.


Deze wijziging treedt in werking met ingang van 29 maart 2023. Woensdag 29 maart 2023 is de dag waarop de zittende leden van Provinciale Staten op grond van artikel C4 van de Kieswet tegelijk aftreden. Dat betekent dat de na de verkiezingen van 15 maart 2023 aantredende leden van Provinciale Staten een vergoeding van € 1.894,59 per maand gaan ontvangen.

 

Daarnaast ontvangen Staten- en commissieleden een vergoeding voor onkosten en commissieleden een vergoeding van € 128,22 per bijgewoonde vergadering.

 

Onkosten Staten- en commissieleden

 

  • Reis- en parkeerkosten
  • Overname ICT
  • Onkostenvergoeding

Lees meer →

Historie vergoeding Statenleden

 

Lees meer →

Verlof- en vervangingsregeling

 

 

Lees meer →