Vergoeding reiskosten en parkeerkosten

Een Statenlid heeft ten laste van de provincie aanspraak op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten en commissies en reis- en verblijfkosten voor reizen zowel binnen de provincie als daarbuiten, gemaakt voor de uitoefening van de functie.  Ook  commissieleden hebben recht op een vergoeding voor reiskosten die ze maken voor reizen buiten de provincie, omdat het wenselijk is dat commissieleden, net als statenleden, buiten de provincie dienstreizen kunnen maken die voor vergoeding in aanmerking komen. Bovendien hebben Statenleden en commissieleden recht op vergoeding voor parkeerkosten, stallingkosten, tolkosten of veerkosten, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken. Met ingang van 1 januari 2023 geldt dat er 21 cent per kilometer mag worden gedeclareerd. Deze wijzigingen van het rechtspositiebesluit gaan in met terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2021. De afgesproken wijzigingen zijn gevolg van onderhandelingen tussen het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen, waaronder Statenlidnu. De wijzigingen van het rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers van provincies zijn hier terug te lezen.

Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers

Circulaire: Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers | Circulaire | Politieke ambtsdragers

Onkostenvergoeding

In het Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden is onder andere een beschrijving opgenomen over het onderscheid van kosten voor bedrijfsvoering, bestuurskosten en kosten voor eigen rekening, inclusief een overzicht met veel voorbeelden (blz. 68-69).