Over de vereniging

Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

 

Door het organiseren van activiteiten, het aanbieden van opleidingen via het leerplatform voor Statenleden en informatie over actuele onderwerpen ondersteunt Statenlidnu Statenleden om hun rol optimaal te vervullen. Voor een sterke rol van Provinciale Staten in het politiek-bestuurlijke krachtenveld!

 

De vereniging is er voor alle:

  • Statenleden
  • (Burger)Commissieleden
  • Duo-commissieleden
  • Steunfractieleden
  • Fractievolgers
  • Fractievertegenwoordigers

 

Informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden. Naast de activiteiten organiseert Statenlidnu twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. De informatie over de Statuten van de vereniging en de ledenvergaderingen vindt u hier.


Bestuur

Het bestuur van de beroepsvereniging Statenlidnu bestaat uit 5 bestuursleden:


Harold van de Velde

Voorzitter

Statenlid Zeeland

Rosalie Bedijn

Penningmeester

Statenlid Zuid-Holland

Lester van der Pluijm

Secretaris

Statenlid Gelderland

Rendert Algra

Bestuurslid

Statenlid Frylân

Franco Achtien

Bestuurslid

Statenlid Flevoland

Organisatie

Yvon van Loon

Directeur

Easther Houmes

Communicatiemedewerker

Kitty Bentvelsen

Medewerker bijeenkomsten

Esther van Zijp

Secretarieel medewerker