Over de vereniging

 

Statenlidnu is dé vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

Door het organiseren van activiteiten zoals webinars, het aanbieden van opleidingen en het leerplatform voor Statenleden ondersteunt Statenlidnu Statenleden en commissieleden om hun rol optimaal te vervullen. Voor een sterke rol van Provinciale Staten in het politiek-bestuurlijke krachtenveld!

 

De vereniging is er voor alle:

  • Statenleden
  • (Burger)Commissieleden
  • Duo-commissieleden
  • Steunfractieleden
  • Fractievolgers
  • Fractievertegenwoordigers

 

Informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden. Naast de activiteiten organiseert Statenlidnu twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. De informatie over de Statuten van de vereniging en de ledenvergaderingen vindt u hieronder.

Bestuur

Het bestuur van de beroepsvereniging Statenlidnu bestaat uit 6 bestuursleden:

Harold van de Velde

Voorzitter

Statenlid Zeeland

Franco Achtien

Bestuurslid

Statenlid Flevoland

Lester van der Pluijm

Secretaris

Statenlid Gelderland

Agnes Jongman

Bestuurslid

Statenlid Drenthe

Rosalie Bedijn

Bestuurslid

Statenlid Zuid-Holland

Marianne de Widt

Penningmeester

Statenlid Utrecht

Organisatie

Yvon van Loon

Directeur

Kitty Bentvelsen

Medewerker bijeenkomsten

Ingrid Blom

Secretariaat

Lennart Rietman

Communicatiemedewerker

Statuten

Statuten Statenlidnu
PDF – 439,9 KB 600 downloads

Ledenvergaderingen

De verslagen van de ledenvergaderingen zijn hier terug te lezen.

ALV 3 oktober 2023

Concept verslag Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 3 oktober 2023
PDF – 398,7 KB 112 downloads

ALV 22 juni 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 22 juni 2023
PDF – 629,1 KB 127 downloads