Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor statenleden. Het doel van Statenlidnu is statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto Statenleden in beeld.

De activiteiten, bijeenkomsten en informatie door en van Statenlidnu via de periodieke nieuwsbrief, de website, twitter en Facebook zijn gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de rol in de Provinciale Staten. Daarnaast gaat het om een optimale vervulling van de rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld door individuele statenleden. 

De vereniging is er voor alle:

  • Statenleden
  • Burgerstatenleden
  • Commissieleden
  • Duo-statenleden
  • Steunfractieleden

Het oprichtingsbestuur van Statenlidnu bestaat uit: Huri Sahin (voorzitter), Lucia van Milaan (secretaris) en Teus Dorrepaal (penningmeester en vice-voorzitter).

Bestuursleden gezocht

Het oprichtingsbestuur van de vereniging onder leiding van Huri Sahin nodigt de leden van de vereniging uit om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Ook de functie van voorzitter wordt vacant in verband met het aangekondigde vertrek van Huri Sahin, Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december zal het nieuwe bestuur gekozen worden. Het oprichtingsbestuur heeft voor de verschillende bestuursfuncties profielen geschreven. Deze profielen staan hieronder. 
De reactietermijn is inmiddels verstreken.
Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het bestuur bepaalt onderling uit de overige bestuursleden wie penningmeester en secretaris wordt. Je kan bij je kandidaatstelling wel aangeven als je voor een van deze functies belangstelling hebt.
De voordracht is in opdracht van het bestuur opgesteld door de niet-herkiesbare bestuursleden en Rianne Becht (directeur Statenlidnu).

Nieuwe datum: ALV op 19 december in Zwolle

De tweede Algemene Ledenvergadering van Statenlidnu is verplaatst. De ALV is niet langer op 15 december in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. De ALV is verplaatst naar dinsdag 19 december 18.00 in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. De agenda en de stukken voor die vergadering zijn naar de leden gestuurd. Bent u geen lid en wilt u ze toch ontvangen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van Statenlidnu via info@statenlidnu.nl

Statuten en Huishoudelijk Reglement

PDF
afschrift oprichtingsakte
PDF [429.7 KB]
Download (19 downloads)
PDF
Huishoudelijk Reglement vastgesteld op 1 juli 2017
PDF [245.6 KB]
Download (18 downloads)
PDF
Profielen Bestuur Statenlidnu
PDF [858.6 KB]
Download (57 downloads)