Monitor integriteit en veiligheid

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden. Bekijk hieronder ook de eerdere onderzoeken en de factsheets per provincie en doelgroep.


Stijging agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is er een factsheet opgesteld voor politieke ambtsdragers van provincies.


Monitor 2022

Monitor integriteit en veiligheid 2022
PDF – 1,0 MB 366 downloads
Monitor integriteit en veiligheid 2022 5-minutenversie
PDF – 238,2 KB 337 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers algemeen 2022
PDF – 138,7 KB 355 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers provincies 2022
PDF – 95,5 KB 333 downloads

Factsheets Monitor integriteit en veiligheid per provincie

Het ministerie van BZK heeft I&O Research gevraagd de cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 uit te splitsen per provincie. Er zijn 12 factsheets ontwikkeld die per provincie een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken rondom de veiligheid en integriteit van politici in die specifieke provincie. Per provincie worden de cijfers steeds per thema vergeleken met de landelijke cijfers. De factsheets per provincie zijn hier te downloaden.


Monitor 2020

Monitor integriteit en veiligheid 2020
PDF – 1,4 MB 357 downloads
Monitor integriteit en veiligheid 2020 5-minutenversie
PDF – 544,6 KB 337 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers algemeen 2020
PDF – 78,9 KB 334 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers provincies 2020
PDF – 100,8 KB 316 downloads

Monitor 2018

Monitor agressie en geweld 2018
PDF – 860,8 KB 341 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers algemeen 2018
PDF – 427,5 KB 328 downloads
Factsheet politieke ambtsdragers provincies 2018
PDF – 336,5 KB 227 downloads