Monitor integriteit en veiligheid


Stijging agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is er een factsheet opgesteld voor politieke ambtsdragers van provincies.


Monitor 2022

Monitor Integriteit En Veiligheid 2022
PDF – 1,0 MB 26 downloads
Monitor Integriteit En Veiligheid 2022 5 Minutenversie
PDF – 238,2 KB 22 downloads
Factsheet Politieke Ambtsdragers Algemeen 2022
PDF – 138,7 KB 26 downloads
Factsheet Politieke Ambtsdragers Provincies 2022
PDF – 95,5 KB 24 downloads

Monitor 2020

Monitor Integriteit En Veiligheid 2020
PDF – 1,4 MB 25 downloads
Monitor Integriteit En Veiligheid 2020 5 Minutenversie
PDF – 544,6 KB 24 downloads
Factsheet Politieke Ambtsdragers Algemeen 2020
PDF – 78,9 KB 25 downloads
Factsheet Politieke Ambtsdragers Provincies 2020
PDF – 100,8 KB 23 downloads

Monitor 2018

Monitor Agressie En Geweld 2018
PDF – 860,8 KB 24 downloads
Factsheet Politieke Ambtsdragers Algemeen 2018
PDF – 427,5 KB 25 downloads