Sterke Staten: instrumenten en hulptroepen

Zet uw instrumenten en hulptroepen in voor een krachtig middenbestuur!

Goede ondersteuning van hulptroepen is bij uw Statenwerk is gewenst en nodig. Ook kunt u diverse instrumenten inzetten bij uw Statenwerk.

Webinar Sterke Staten

De webinar Sterke Staten gaat over de instrumenten die u kunt inzetten bij uw Statenwerk en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. In de webinar Sterke Staten gingen de deelnemers in gesprek over de instrumenten die u zelf als Statenlid in kunt zetten en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. Waarom zijn hulptroepen belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Wat mag u ervan verwachten? U kunt de webinar terugkijken via leerplatformstatenleden.nl

Handreikingen voor uw Statenwerk

Statenlidnu heeft in samenwerking met Netwerk Democratie in Actie verschillende handreikingen voor Statenleden ontwikkeld. Het gaat om de handreiking Sterke Staten, Laat de rekenkamer voor u werken en de handreiking Rekenen op de accountant.

Handreiking Sterke Staten

De praktische handreiking voor Sterke Staten gaat in op de instrumenten die u kunt inzetten voor uw Statenwerk en biedt een overzicht van wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van uw Statenwerk. De handreiking staat bol van doorklikmogelijkheden naar filmpjes, publicaties en websites. Welke hulptroepen moet u als Statenlid kennen om uw werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren?  

Handreiking Laat de rekenkamer voor u werken

Elke provincie is verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer werkt zelfstandig, maar u kunt als Statenlid wel verzoeken indienen om onderzoek te doen. Hoe kunt u de rekenkamer als Statenlid het best gebruiken? In de handreiking Laat de rekenkamer voor u werken leest u alles over de rollen en taken van de rekenkamer en ziet u actuele voorbeelden waar provinciale rekenkamers zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden. Ook leest u tips voor een goede samenwerking met de rekenkamer.

Animatie over de Rekenkamer

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers heeft een animatie over rekenkamers en hun rol laten maken. De animatie laat kort en bondig zien wat een rekenkamer is en doet, hoe ze de Statenleden ondersteunt en bijdraagt aan het decentrale openbare bestuur. Klik hier om de animatie te bekijken!

Handreiking Rekenen op de accountant

Net als een rekenkamer, heeft elke provincie verplicht een accountant. Als Provinciale Staten kiest u deze. De accountant is een onmisbare hulptroep bij uw wettelijke taak van het vaststellen en controleren van de financiële kaders van de provincie. In de handreiking Rekenen op de accountant leest u over de taken van de accountant, de auditcommissie en het verschil tussen de rekenkamer en accountant. Ook wordt de provinciale planning-en-controlcyclus toegelicht, leest u de belangrijkste begrippen en tips en tools en informatie over de verschillende financiële modules op het Leerplatform Statenleden.

Leerplatform

In de online leeromgeving staan de webinar en de handreikingen bij de leerlijnen 'Invulling geven aan je rol als Statenlid' en 'Financiën en toezicht'.


Tips voor Statenleden en commissieleden

Experttips voor Moeiteloos werken-Statenlidnu
PDF – 685,0 KB 1088 downloads
12 Beste Tips Voor Statenleden
PDF – 673,2 KB 654 downloads