Kabinet wil verlofregeling politieke ambtsdragers versoepelen

Gepubliceerd op 28 maart 2024 om 13:56

De verlofregeling voor volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders moet flexibeler worden. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister sluit een flexibelere verlofregeling beter aan bij de huidige tijd.

De bestaande regeling maakt verlof en vervanging mogelijk in het geval van langdurige ziekte, zwangerschap en bevalling voor maximaal drie periodes van telkens zestien weken. De regeling is daarmee erg rigide. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om na zestien weken het verlof met een kortere periode te verlengen.

Vorig jaar adviseerde het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers de minister daarom de verlofregeling aan te passen. Het college raadde in haar rapport bijvoorbeeld aan om na de eerste verloftermijn verlenging in blokken van vier weken mogelijk te maken. Het kabinet neemt dat advies nu over.

Het kabinet stelt daarnaast voor om de regeling voor dagelijks bestuurders uit te breiden door waar mogelijk de wetgeving die geldt voor werknemers, de Wet arbeid en zorg (Wazo), als uitgangspunt te nemen. De voorgestelde uitbreiding betreft geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en mantelzorgverlof waarbij de duur zoals opgenomen in de Wazo wordt overgenomen.

Voor volksvertegenwoordigers vindt het kabinet het niet wenselijk de verlofvormen op diezelfde manier uit te breiden. De reden daarvoor is het persoonlijk kiezersmandaat van volksvertegenwoordigers. Ook zou voortdurend aan- en aftreden de herkenbaarheid en het aanzien van volksvertegenwoordigers niet ten goede komen, schrijft De Jonge in zijn brief.

Statenlidnu is blij met de aangekondigde versoepeling. Zo ontstaat er maatwerk voor de huidige starre termijnen. De terughoudendheid van de minister bij nieuwe vormen van verlof snappen we goed. Dit hebben we ook eerder in een consultatiebrief laten weten. We volgen de uitwerking van de nieuwe wetgeving op de voet.

Het kabinet is van plan vlug te starten met de benodigde wetswijzigingen.

Meer informatie

Meer informatie over verlof en vervanging vindt u op onze site. Het rapport van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers treft u hier. En de kamerbrief van minister De Jonge kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.