Statenlidnu brengt werkbezoek aan provincie Flevoland

Gepubliceerd op 29 maart 2024 om 13:43

Op woensdag 20 maart brachten bestuursleden Franco Achtien en Agnes Jongman van Statenlidnu een werkbezoek aan de provincie Flevoland. Het was fijn om op het provinciehuis te gast te mogen zijn. Bij onze informatiestand hebben we veel inspirerende gesprekken mogen voeren met Statenleden en burgerleden.

Het ging daarbij over het omgaan met (de dreiging van) agressie, de werkdruk van het Statenwerk en de ondersteuning die daarvoor is in te zetten. Maar natuurlijk ook over de manieren waarop volksvertegenwoordigers op belangrijke punten het verschil kunnen maken. We merkten de waardering voor het werk van onze vereniging. De kennisdocumenten en handreikingen vonden gretig aftrek.

Het was ook goed om een aantal tussentijd startende Statenleden te spreken. En een aantal burgerleden leek verbaasd dat Statenlidnu er ook voor hen was. Voor de goede orde: onze vereniging is er naast Statenleden ook voor (burger)commissieleden, duo-commissieleden, fractievolgers, fractievertegenwoordigers, steunfractieleden én burgerleden! Informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden.

Bedankt voor al jullie interesse en aandacht, we komen graag binnenkort nog een keer weer langs!

Betrokken volksvertegenwoordigers zijn onmisbaar

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Statenlidnu zet zich daar graag voor in. Bekijk de activiteitenagenda en de online leeromgeving. Ook onze website bevat veel interessante informatie en dossierpagina’s voor uw Statenwerk.