Nieuwe kennisclip: Provinciale Rekenkamers

Gepubliceerd op 14 maart 2024 om 12:56

Elke provincie is aangesloten bij één van de vijf provinciale rekenkamers. Zij onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van provinciaal beleid. Daar komt meer bij kijken dan rekenen alleen: rekenkamers onderzoeken wat er gebeurt, wat dat kost, wat het oplevert en hoe het beter kan.

Belangrijk werk dus, waar u als Statenlid veel aan kunt hebben. In onze nieuwe kennisclip gaan we daarom in op de rekenkamer. Wat is uw rol als Statenlid? Hoe draagt u ideeën aan voor hun onafhankelijke onderzoeksagenda? En hoe kunt u de kennis die de rekenkamer verzamelt inzetten voor uw werk als volksvertegenwoordiger?

Lies van Aelst, directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR), en Linze Schaap, bestuurslid van de NVRR, zijn allebei voormalig Statenlid. Zij vertellen hoe u de rekenkamer kunt gebruiken om beleid te evalueren of te adviseren over maatschappelijke problemen. En ze doen aanbevelingen voor een goede samenwerking tussen Statenleden en de rekenkamer.

Meer informatie

Meer informatie over rekenkamers vindt u op ons leerplatform, in het dossier 'instrumenten en ondersteuning' op onze website en op de website van de NVRR.