Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

13 november 2019

Aankondiging netwerkevenement: Vrouwen in het bestuur!

Het vrouwenkiesrecht bestaat 100 jaar. Ondanks dat er een hoop is verbeterd ten aanzien van de positie van vrouwen is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur. Dit kabinet heeft het streven dat in de toekomst tussen de 40% en 60% van de functies wordt bekleed door vrouwen.Voor wie een carrière in de politiek nastreeft is een goed netwerk van onschatbare waarde. Vanuit die gedachte willen we graag vrouwen uit alle bestuurslagen met elkaar laten kennismaken. Het thema van de middag is ‘het behoud en doorstroom van vrouwelijk talent in politiek en bestuur’. Graag nodigen wij jou op maandag 16 december uit om bij dit eerste netwerkevent aanwezig te zijn, met elkaar van gedachten te wisselen en actief mee te praten over dit onderwerp.Laat je inspireren door een talkshow waarin politici uit verschillende bestuurslagen en van verschillende politieke kleuren met elkaar in gesprek gaan over hun carrière en de keuzes die ze daarin hebben gemaakt. Cabaretier en politiek historica Eveline van Rijswijk neemt je mee in haar scherpe onewomenshow ‘De premiere’, over 100 jaar vrouwen in de politiek. Daarna ga je in gesprek door middel van een interactieve ‘aanTafel’ sessie met Ineke Hurkmans, waar je stil kan staan bij jouw volgende stap!

Lees meer »
7 november 2019
7 oktober 2019

IPO-congres: netwerken, vergaderen en kennis opdoen

Dinsdag 1 en woensdag 2 oktober vond het IPO-congres plaats waarbij onze Algemene Ledenvergadering tussendoor gehouden werd. De locaties waren Der Aa-kerk, Provinciehuis Groningen en de Martini-kerk. Een drukbezocht congres waarbij we twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen.

Lees meer »
25 september 2019

Argumentenfabriek zoekt Statenleden!

Welke rol hebben Statenleden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Om Statenleden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn Statenlid.Nu en De Argumentenfabriek op zoek naar provinciale experts die hierover mee willen denken. We zoeken Statenleden, griffiers, en provincieambtenaren die deel willen nemen aan een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op.

Lees meer »

ALV 1 oktober

De ALV vindt simultaan plaats met het IPO-congres dat 1 en 2 oktober plaatsvindt in Groningen. Op dezelfde locatie hebben wij een ruimte tot onze beschikking op dinsdag 1 oktober van 18:00 - 19:00, waarna het congres aanvangt om 19:00. De locatie is de koffiekamer in het Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12.Agenda

Lees meer »
23 september 2019