Bestuurslid gezocht!

Gepubliceerd op 26 mei 2023 om 15:52

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge, enthousiaste vereniging en biedt volop kansen om u in te zetten voor alle Statenleden in de provincies. Met een duidelijk profiel draagt de vereniging bij aan het versterken van het ambt als Statenlid. Het bestuur vergadert één keer per twee maanden. De uitvoering van werkzaamheden is belegd bij het bureau van de vereniging. Conform de statuten streven we naar spreiding van bestuursleden over het hele land. 

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor u? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 2 juni. De voordracht staat gepland tijdens de ledenvergadering op 22 juni.

Profiel bestuurslid Statenlidnu

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • Een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • Onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat ze de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Betrokkenheid bij wervingsprocedures.