Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

29 juni 2020

Bestuursleden gezocht! Reageer voor 10 juli!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 10 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Lees meer »

Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen?

Statenlidnu roept u op om de enquête in te vullen van de evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Hoe meer we weten over de ervaringen en opvattingen van Statenleden als eindgebruikers van deze wet, hoe beter we kunnen meedenken, onder meer met het ministerie van BZK, over hoe het verder moet met het digitaal vergaderen. 

Lees meer »
3 juni 2020

Webinar RES-en

Het Klimaatplatform onder leiding van Ed Nijpels organiseert vrijdag 12 juni een webinar over de Regionale Energie Strategieën (RES-en).

Lees meer »
4 maart 2020
6 februari 2020

Uitnodiging werkbezoek BIJ12

Op het afgelopen IPO-jaarcongres heeft u tijdens de Meet&Greet al kort kennis kunnen maken met BIJ12. Als uitvoeringsorganisatie van het IPO ondersteunen wij provincies bij hun taken op het gebied van natuur en landschap, stikstof, faunaschade, grondwaterschade en beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen.Als vervolg op het IPO-jaarcongres nodigen wij u van harte uit voor een werkbezoek aan BIJ12 op maandag 23 maart 2020. Tijdens het werkbezoek maakt u via workshops nader kennis met ons werk. U kunt kiezen uit de volgende thema's:

Lees meer »
21 januari 2020