ALV Statenlidnu 22 juni en lezing Meindert Smallenbroek over Water en bodemsturend

Gepubliceerd op 10 juni 2023 om 13:03

Op donderdagavond 22 juni van 19.30 - 20.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Statenlidnu plaats. Het bestuur van Statenlidnu nodigt haar leden van harte uit voor deze online vergadering. Algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, Meindert Smallenbroek neemt u aansluitend mee in actuele ontwikkelingen rondom waterproblematiek, ‘Water en bodem sturend’, de relatie met de aanpak in het landelijk gebied en de verhouding tussen provincies en waterschappen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 22 juni.

 

Datum:              22 juni 2023

Tijdstip:            19:30 – 20:30 uur - online

 

 1. Opening en vaststellen agenda

 

 1. Mededelingen
  1. Toelichting actualiteiten rechtspositie

 

 1. Vaststellen verslag vorige vergadering

 2. Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2022
  1. Mondelinge toelichting
  2. Terugkoppeling door de kascommissie
  3. Vaststellen jaarverslag 2022
  4. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2022

 3. Aftreden bestuurslid en voordracht nieuwe bestuursleden

 

 1. Rondvraag en sluiting

 2. Het Waterschap:

Wat moeten Statenleden weten over deze bestuurslaag en wat heeft de provincie voor rol op inhoud en het bestuur? Algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, Meindert Smallenbroek neemt u mee in actuele ontwikkelingen rondom waterproblematiek, ‘Water en bodem sturend’, de relatie met de aanpak in het landelijk gebied en de verhouding tussen provincies en waterschappen.

 

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu