Bekijk de webinar Stikstof terug!

Gepubliceerd op 16 juni 2023 om 21:33

Op dinsdagavond 13 juni van 19.30-20.30 uur organiseerde Statenlidnu een inspirerende webinar over 𝙨𝙩𝙞𝙠𝙨𝙩𝙤𝙛 en uw rol als Statenlid in dit dossier. Hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen University nam ons mee in het complexe vraagstuk en gaf waardevolle tips waar Statenleden op kunnen letten. De presentatie kunt u hieronder teruglezen.

Daarnaast deelde Programmadirecteur Stijn van Wely van het IPO zijn inzichten over de inzet van de provincies en de tijdlijn van de aanpak. Dit was een webinar die u niet had willen missen! Bekijk hier de webinar 𝙨𝙩𝙞𝙠𝙨𝙩𝙤𝙛 of via  👉 www.leerplatformstatenleden.nl

 

Presentatie Webinar Stikstof Statenleden 13 juni 2023 Wim de Vries
PDF – 6,4 MB 176 downloads

Meer informatie?

Op donderdag 13 april 2023 is een essay gepubliceerd, geschreven door de hoogleraren Jan Willem Erisman, Chris Backes en Wim de Vies, naar aanleiding van de vraag: ‘Is er een alternatief voor de KDW in de wet?’. Het essay, geschreven in opdracht van minister van der Wal, bevat meer dan het antwoord op de vraag of de KDW niet uit de wet kan. Het gaat ook over het stikstofbeleid waarbij is geprobeerd om tot een werkbare aanpak te komen waarmee aan de doelen, voortvloeiend uit (inter)nationale verplichtingen, kan worden voldaan. Het voorstel is o.a. om voor de landbouw doelen per gebied en bedrijf af te leiden voor ammoniak emissies en dit ook te doen voor stikstofoverschotten in verband met waterkwaliteit en voor broeikasgasemissies in relatie tot klimaat.

In het essay wordt verwezen naar een visiestuk van vier Wageningen onderzoekers, te weten Gerard Ros, Roel Jongeneel en Martin van Ittersum en Wim de Vries. Aan dit visiestuk waren ze al bezig voordat de opdracht van minister Van der Wal voor het essay kwam. Dit visiestuk is uitsluitend op de landbouw gericht en is mooi aanvullend op het essay. Het stuk geeft meer specifiek:

  1. Een concrete uitwerking van doelen (met voorbeeldberekeningen) voor de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor het stikstofoverschot op bedrijfsniveau en wat dat betekent voor provincies.
  2. Inzicht hoe je ambities kunt bereiken middels management, systeeminnovaties en ingrijpen op de landbouwstructuur, zoals veestapelreductie.
  3. Een voorstel hoe je die ambities kunt realiseren middels invoering van emissierechten conform het fosfaatrechtenstelsel en de voortgang ervan kunt monitoren.
  4. Inzicht in mogelijkheden om een lange termijn verdienmodel te realiseren.

Behalve aan ammoniak, broeikasgassen en stikstofoverschot, besteedt het rapport ook aandacht aan andere milieu-uitdagingen voor de sector. De auteurs denken hiermee een gedachtelijn te hebben ontwikkeld waarmee ze de implementatie van provinciaal maatwerk binnen het NPLG van dienst kunnen zijn.