Handreiking Grip op privaatrechtelijke samenwerking provincies en gemeenten

Gepubliceerd op 10 juli 2023 om 14:28

Provincies en gemeenten werken steeds vaker en intensiever met elkaar samen. Dat doen ze via verschillende publieke en private vormen van samenwerking. De handreiking bevat praktische handvatten om de beschikbare instrumenten adequaat in te zetten. Bij deelname aan dergelijke samenwerkingen zijn de bevoegdheden voor Statenleden- en raadsleden beperkt in vergelijking tot publiekrechtelijke samenwerkingen. Volksvertegenwoordigers zoeken naar mogelijkheden om ook bij die samenwerkingen hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. 


Deze handreiking wil die handelingsmogelijkheden op een laagdrempelige wijze onder de aandacht brengen. De praktische toepassing van de beschikbare instrumenten en mogelijkheden wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden. Zo krijgen volksvertegenwoordigers met deze handreiking meer inzicht hoe zij grip kunnen krijgen en houden op uiteenlopende privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.
 
Meer informatie
Klik hier om de handreiking “Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden’ te bekijken. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met Statenlidnu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en het ministerie van Financiën.