Nieuw bestuurslid Marianne de Widt stelt zich voor!

Gepubliceerd op 11 juli 2023 om 14:22

Toen ik vier jaar geleden startte als Statenlid, kwam er een overdosis informatie over me heen. Een situatie die de nieuw gekozen Statenleden van dit jaar vast zullen herkennen. Ergens in die informatiestroom zat ook Statenlidnu. Het nut of het belang daarvan was voor mij echt niet meteen in beeld.

 

Ik kreeg een uitnodiging voor een masterclass, die volgde ik en dat was heel interessant: inhoudelijk interessant, maar ook goed om in gesprek te zijn met Statenleden uit andere provincies. Langs dat lijntje ontdekte ik verder wat Statenlidnu is en doet. Ik ontdekte dat het leuk is én belangrijk.

In mijn provincie, Utrecht, was er geen provinciaal lidmaatschap, maar kon je wel individueel lid zijn. Samen met Odile de Man heb ik me er voor ingezet om onze provincie in z’n geheel aan te laten sluiten bij Statenlidnu. Voor een sterke vereniging is het van belang dat we allemaal onze schouders er onder zetten. De komende tijd doe ik daar nog een schepje bovenop. Ik ben vereerd om als bestuurslid van Statenlidnu aan de slag te mogen. We spreken elkaar nog!