Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

26 maart 2021

Handreiking regionaal samenwerken RES

Hoe kun je als volksvertegenwoordiger je invloed maximaal inzetten bij de RES? Welke invloed kunnen volksvertegenwoordigers uitoefenen en hoe kun je de moties voor de regionale energiestrategie (RES) regionaal afstemmen? Welke ruimte is er nog om wijzigingen aan te brengen, als de ‘definitieve’ RES 1.0 ter besluitvorming voorligt?

Lees meer »
8 maart 2021

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Overijssel deel 1 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lees meer »
18 februari 2021
9 februari 2021

Online verkiezingsdebat: Groen herstel van Nederland

IPO, Unie van Waterschappen en VNG nodigen u graag uit voor het online verkiezingsdebat op dinsdagmiddag 9 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur. Programma Kandidaat-Kamerleden en maatschappelijke organisaties gaan in drie rondes met elkaar in debat onder leiding van Marijke Roskam. Vanzelfsprekend kunt u als deelnemer ook actiefmeedoen. 

Lees meer »
25 januari 2021