Zelftest Integriteit voor Provinciale Statenleden

Gepubliceerd op 13 februari 2024 om 09:34

Integere politici zijn van essentieel belang voor het vertrouwen van inwoners in hun provincie. Als lid van Provinciale Staten komt u soms in aanraking met integriteitskwesties. Om u als politiek ambtsdrager te helpen met die situaties om te gaan heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Zelftest Integriteit ontwikkeld, als aanvulling op het Handboek Integriteit.

De Zelftest is een digitale vragenlijst die u als Statenlid kunt gebruiken om te reflecteren op hoe u omgaat met kwesties en keuzes die raken aan uw integriteit. Door de vragenlijst in te vullen komen mogelijke kansen en kwetsbaarheden in uw handelen naar voren. Het doel van de test om met een interessante persoonlijke rapportage inzicht te bieden in factoren die invloed hebben op integer handelen. Denk hierbij aan factoren als intrinsieke motivatie en persoonlijkheid, omgevingsfactoren en het mentaal welbevinden.

Werken aan integriteit is een doorlopend proces dat niet ophoudt bij het conformeren aan geldende wetten en regels. Deze zelftest kan helpen om het gesprek aan te gaan en uzelf op dit aspect te blijven ontwikkelen.

Meer informatie

De Zelftest Integriteit vindt u in het Handboek Integriteit, of via de website van het Ministerie van BZK.