Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 juli

Minister is voornemens nogmaals te verlengen tot 1 september

De looptijd voor de 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ is op 29 april 2021 opnieuw met twee maanden verlengd tot 1 juli.

Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 21 mei met de Kamerbrief Zesde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming laten weten.

 

Minister Ollongren heeft, gezien corona, het voornemen om de wet daarna nogmaals te verlengen tot ten minste 1 september.

 

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee trad de wet in werking. Op basis hiervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.

Lees meer »

Provincies in de problemen door de RES?

Hoe bereidt u zich als Statenlid voor op deze belangrijke besluitvorming? En vooral: wat komt er na dit besluit? Rijdt de RES het omgevingsbeleid van de Provincie in de wielen? 

Meld u aan voor de webinar van Statenlidnu over de RES op 27 mei van 19.30-20.30 uur via de onderstaande aanmeldlink. Een webinar voor Statenleden, commissieleden en de Statengriffie met interessante en deskundige sprekers en vooral veel ruimte voor vragen die u live kunt stellen. U kunt zélf ook van te voren vragen inbrengen door deze bij de aanmelding te vermelden!

Programma

We gaan in gesprek met Statenlid Mirjam Nelisse (Zuid-Holland) en Harold van de Velde (Zeeland) over de besluitvorming over de RES en de rol die u hebt als Statenlid. Karin Arpad, plv. directeur NPRES neemt ons mee over wat doe je na besluitvorming op 1 juli of bij uitstel van de RES. Hoe kun je als politiek tussentijds bijsturen en bijstellen? Emeritus Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw geeft zijn kritische visie op de verhouding tussen de nieuwe energieplannen en het ruimtelijk beleid dat de provincie voert. Kortom, een webinar die u niet kunt missen! 

Lees meer »

Onderzoek Binnenlands Bestuur 'Massale exit Statenleden op komst'

De afgelopen dagen is er veel in het nieuws rondom een onderzoek van Binnenlands Bestuur over Provinciale Staten. Een op de vijf Statenleden zou volgens het onderzoek stoppen en nog een kwart twijfelt of ze voor een nieuwe periode willen tekenen. Dat komt overeen met deze periode waarin 60% nieuwe instroom was van Statenleden. Opnieuw zijn de redenen zorgelijk: financiële vergoeding en werkdruk. De discussie rondom de vergoedingen nadert zijn ontknoping. Over een paar weken spreekt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel om een Adviescollege in te stellen die de minister adviseert over de rechtspositie van alle volksvertegenwoordigers. Hun eerste opdracht is om het onderzoeksrapport van de minister over de vergoedingen van Statenleden als eerste te behandelen. Het is echter nog onzeker wanneer het Adviescollege daadwerkelijk operationeel is.

 

 

Statenlidnu vindt dat Statenleden niet nog langer in de wachtstand gelaten moeten worden. Jarenlang is de discussie vooruitgeschoven en geen besluit over gevallen. Het kan niet zo zijn dat de vergoeding van een gemeenteraadslid uit een grote gemeente (€1800-2100) zo verschilt van een Statenlid (€1200). Dit betekent dat inmiddels in meer dan een derde van de gemeenten de raadsleden een hogere vergoeding ontvangen dan een Statenlid, terwijl de tijdsinvestering voor een Statenlid minstens gelijk is zo niet hoger. Nu staan alle lichten op groen en is er alleen een besluit nodig van de minister voor aanpassing van het rechtspositiebesluit.

Statenlidnu hoopt en verwacht dat de Tweede Kamer haar eerdere verzoek wil inlossen door de opdracht te geven om de vergoeding nu te wijzigen en niet langer meer te wachten. Dat doet recht aan de Statenleden die nu dagdagelijks in touw zijn en wellicht nog overwegen om door te gaan én voor nieuwe kandidaten die volgend jaar geworven worden.

De beroepsvereniging zet zich achter de schermen volop in om te zorgen dat er een doorbraak komt. U kunt hieraan bijdragen door uw contacten met Tweede Kamerleden te attenderen op dit vraagstuk. Op onze website kunt u alle informatie over het dossier vinden.

Lees meer »

Webinar RES voor Statenleden

Op 27 mei organiseert Statenlidnu speciaal voor Statenleden een webinar over de Regionale Energie Strategie (RES)! Richting 1 juli worden in veel regio’s en provincies de RES vastgesteld. Het is dus nu een belangrijke periode om de kennis over dit dossier verder te vergroten. Maar hoe doe je dat vanuit de provinciale politiek? En wat als er meerdere RES-regio’s zijn in 1 provincie? Hoe stem je de inhoud vanuit de politiek op elkaar af? Hoe vertalen de energiestrategieën zich door naar het provinciale beleid en wat is er voor de toekomst nodig? Er is volop ruimte voor interactie dus veel vragen kunnen aan bod komen in de webinar.

Algemeen

Volg op 27 mei vanaf 19.30 uur de webinar RES van Statenlidnu! Meld je alvast aan en stel ook gelijk de vragen die je hebt. Tot de 27e!

Lees meer »

Online-sessie ‘Omgaan met maatschappelijke weerstand bij de energietransitie’

Heb je als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten worden over de energietransitie?  Slaap je wel eens slecht omdat je voorziet welke kritische vragen er op je af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden? Of vraag je je wel eens af; hoe leg ik dít nu uit aan mijn familie, buren en inwoners van mijn dorp/stad/provincie/waterschap?

Dan is de online-sessie ‘omgaan met maatschappelijke weerstand’ vast iets voor jou. In een uur-durende sessie onder leiding van Mediavrouw Eva Kuit word je meegenomen in actuele situaties en omstandigheden rondom de energietransitie inclusief ‘het ongemak’. Als volksvertegenwoordiger ben je in gesprek met inwoners die verschillende belangen hebben en vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kijken. Hoe ga je hiermee om en krijg je inzicht in ‘de waarde van weerstand’?

Persoonlijke interactie

 Je kunt zélf van te voren je ervaringen inbrengen. Of die ene vraag stellen waar je mee zit als het om ervaren weerstand gaat.  Omdat we ruimte willen bieden aan persoonlijke ervaringen worden de sessies niet opgenomen.

Aanmelden

De sessies op maandag 17 en woensdag 19 mei hebben dezelfde opzet. De online-sessies worden mogelijk gemaakt door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Lees meer »

Bijeenkomst politieke ambstdragers met een beperking

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. Om daar verandering in te brengen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Actieplan opgesteld.

Dit Actieplan is opgesteld om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit kan echter alleen met hulp van politieke partijen, bestuurders, mensen met een beperking zelf en hun belangengroepen.

Met dit Actieplan in het achterhoofd willen we op vrijdag 28 mei tijdens de bijeenkomst ‘Politiek actief met een beperking’, antwoorden krijgen op de volgende vraag:

‘Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden?'

Doelgroep

 • Mensen met een beperking die politiek actief zijn of willen worden
 • Belangengroeperingen van mensen met een beperking
 • Gedeputeerden, wethouders, leden van het dagelijks bestuur van een waterschap
 • Statenleden, raadsleden en leden van het Algemeen bestuur van een waterschap
 • Griffiers
 • Leden van lokale (afdelingen van) politieke partijen
 • Mensen die een inclusief bestuur een warm hart toedragen

 

Programma

De dagvoorzitter is Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en als Tweede Kamerlid in 2016 mede verantwoordelijk voor de motie die leidde tot het Actieplan. Na een korte centrale start gaan we in deelsessies met mensen uit je eigen regio op zoek naar gezamenlijke acties om de deelname van mensen met een beperking aan de politiek in jouw gemeente, provincie of waterschap te bevorderen. Na 15.00 uur is er nog gelegenheid om na te praten.

Tijdens de bijeenkomst willen we antwoorden krijgen op de volgende vragen:

 • Wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking politiek actief worden?
 • Welke acties moeten we in gemeenten gaan uitvoeren om dit doel te bereiken
 • Wie moet het voortouw nemen? Welke regionale samenwerking kunnen we opzetten om het doel te bereiken?

 

13:00 – 13:30 uur

 • Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Otwin van Dijk
 • De aanpak in de provincie Gelderland, manifest door Jan Troost
 • Uitleg deelsessies

13:30 – 13:40 uur

Pauze

13:40 – 14:20 uur

 • Vier regionale deelsessies op zoek naar antwoorden op de centrale vraag voor de eigen regio
 • Toelichting werkwijze door moderator
 • Aftrap discussie door ervaringsdeskundige

14:20 – 14:30 uur

Pauze

14:30 – 15:00 uur

 • Terugkoppeling van de opgedane ideeën en plannen uit de regio-sessies door de moderators
 • Afsluiting

15:00 – 15:10 uur

Pauze

15:10 – 15:45 uur

Netwerkgelegenheid

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Zorgbelang Inclusief.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 mei via het aanmeldformulier. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. De Zoom-link voor de bijeenkomst wordt kort voor de bijeenkomst gemaild. Wij horen graag van u of wij op een bepaalde manier rekening kunnen houden met uw beperking. Er zijn in ieder geval schrijftolken en NGT-tolken aanwezig. Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat dit dan voor 18 mei weten. Dat kunt u invullen in het aanmeldformulier. Na deze datum kunnen we dit niet meer voor u regelen. Indien u gebruikmaakt van een eigen tolk, vragen wij u dit ook aan te geven. Inhoudelijke, organisatorische of technische vragen kunt u mailen naar Bijeenkomst@minbzk.nl.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Groningen deel 2 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Succesvol veranderen zit hem vooral in een goede timing en draagvlak

Nettie Engels is sinds 2013 Statengriffier bij de provincie Groningen. Daarvoor was ze tien jaar griffier van de provincie Zuid-Holland. Ook werkte ze als persoonlijk medewerker van een Tweede Kamerlid én was ze zes jaar actief in de lokale politiek. In 2017 oriënteerde ze zich samen met een werkgroep van Statenleden op een andere vergaderwijze. In december van dat jaar hebben de staten ingestemd met de implementatie van een nieuwe vergaderwijze. De belangrijkste uitgangspunten van deze vergaderwijze zijn: het versterken van de informatiepositie van de Staten en het bevorderen van de effectiviteit van de vergaderingen.

Nettie Engels vertelt over het verandertraject en geeft vijf tips voor een succesvolle invoering.

Lees meer »

Introductiebijeenkomst: Van start met digitale participatie!

De afgelopen maanden is de noodzaak om als gemeenten, waterschappen en provincies zelf aan de slag te gaan met digitale participatietools sterk gestegen. De coronacrisis maakt fysieke participatie van inwoners lastiger, daarbij bieden digitale tools steeds meer (combinaties van) functionaliteiten om inwoners te betrekken.

Aan de slag met participatietools

Om gemeenten, waterschappen en provincies op weg te helpen organiseren Netwerk Democratie en Democratie in Actie introductiebijeenkomsten. Hierin word je thuisgemaakt in de meerwaarde en mogelijkheden die het brede palet aan digitale participatietools te bieden heeft voor jouw lokale democratie. Ook wordt meteen concreet ingegaan hoe jij hiermee aan de slag kan en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is.

Programma

 • 9:30 – 9:45: De meerwaarde en mogelijkheden van digitale participatie (Democratie in Actie) (Jeroen Bruijns en Dion Coomans)
 • 9:45 – 10:05: Het belang van een goed procesontwerp en open source (Netwerk Democratie) (Anne de Zeeuw en Tessel Renzenbrink)
 • 10:05 – 10:25: In de praktijk: Hoe kan dat er dan in de praktijk uitzien (Voorbeelden)
 • 10:25 – 10:45: Ondersteuning: Waar kun je terecht voor ondersteuning?
 • 10:45 – 11:00: Q&A

Dus wil je met digitale participatie aan de slag of ben je al voorzichtig bezig maar wil je weten wat er nog meer kan? Kom 29 april 9:30 naar de introductiebijeenkomst!

Aanmelden

Meld je hier aan voor de bijeenkomst.

Lees meer »

Onderzoek evaluatie statenperiode

Op de helft!

Inmiddels zitten de eerste twee jaar van deze statenperiode erop. Hoog tijd om de balans op te maken! Wat waren uw verwachtingen bij aanvang? Hoe ervaart u het statenlidmaatschap? En hoe staat het met de politiek-bestuurlijke verhoudingen in uw provincie?

Onderzoek

Binnenlands Bestuur en Necker van Naem doen onderzoek om te peilen hoe Statenleden denken over hun werk. De resultaten van het onderzoek verschijnen in de april-editie van Binnenlands Bestuur en online.

Deelnemen?

Deelnemen kan met de link die u eerder per e-mail heeft ontvangen.

Geen link gekregen? Stuur dan een e-mail naar daan.jacobs@necker.nl.

Lees meer »

Efficiënt virtueel vergaderen

Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn veel gemeenteraden, Staten en waterschapsbesturen, genoodzaakt om alweer — of nog steeds — virtueel te vergaderen. Maar hoe doe je dat op een goede manier?

In opdracht van het programma "Democratie in Actie" ontwikkelde het Periklesinstituut een handboek voor virtueel vergaderen. Dit Handboek beoogt raden, Staten en waterschapsbesturen te ondersteunen in het zelf beantwoorden van deze vragen én de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden.

Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische "snel aan de slag- gids" voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter tot zijn recht te laten komen. Het handboek vind je hier!

Lees meer »

Politieke participatie voor iedereen

In Gelderland loopt, in samenwerking met ProDemos, het project Toegankelijke politiek. Mensen met diverse beperkingen en talenten nemen aan het project deel: lichamelijke beperking, autisme of psychische problematiek. Het doel is hen te ondersteunen op weg naar meer politieke activiteiten, bijvoorbeeld als fractie-ondersteuner, als lid van Provinciale Staten, in een klankbordgroep of als actief lid van een politieke partij.

De deelnemers hebben een aantal punten opgesteld om deelname makkelijker te maken, van inrichting van de raadszaal, vergadertijden(!) tot het gebruik maken van een doventolk of buddy.

 

Meer informatie?


Meer informatie is te verkrijgen bij Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief, HenkBeltman@zorgbelanginclusief.nl.

Adviezen voor een toegankelijke staten- en gemeenteraadsvergadering voor mensen met een beperking

Aangeboden door:

De deelnemers aan Politiek Actief Zorgbelang Inclusief (editie januari-februari 2021).

Om het werk van Provinciale Staten en gemeenteraden toegankelijk te maken voor mensen met een beperking zijn onze adviezen:

 1. Maak mensen met een beperking enthousiast om politiek actief te worden door:
  1. De vergaderzalen toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals het aanleggen van een ringleiding in de vergaderzalen.
  2. Bied rustruimte voor zorgmomenten. Denk aan toegankelijk toiletgebruik, toediening medicijnen en bevestiging van medische apparatuur.
  3. Koppel een buddy aan mensen met een mentale beperking. Een mentor die hem of haar begeleidt en helpt binnen de politiek. Bv. een dag meelopen met een raadslid.
  4. Communiceer helder en duidelijk. Maak de taal voor iedereen begrijpelijk.
  5. Maak in vergaderzalen, waaronder de raadszaal, plek voor een assistent voor algemene dagelijkse levensverrichtingen en/of een doventolk. Geef extra onder-steuning door assistenten voor (beoogde) raadsleden die moeilijk kunnen spreken.
 2. Bescherm mensen met een uitkering tegen verlies ervan wanneer ze statenlid, gemeenteraadslid of fractievolger worden. Ze hebben recht op een gelijke vergoeding als andere leden.
 3. Zorg voor voldoende pauzes, rustmomenten in de vergaderingen en vergader niet te lang. Bepaal een duidelijke eindtijd van de vergadering en regel dat het WMO vervoer flexibel het raadslid met een beperking naar huis vervoert. Zet meer online vergaderingen in als fysieke vergaderingen te veel belemmeringen opleveren.
 4. Ondertitel de raadsvergaderingen (live en het video verslag) voor doven en slechthorenden. Dit werkt ook voor anderen die daar behoefte aan hebben. Maak gebruik van een doventolk of een schrijftolk.
 5. Bovenal: zie mensen met een beperking als medemens, ga met hen in gesprek over wat zij nodig hebben en maak gebruik van hun kwaliteiten in de democratie.

De cursus Politiek Actief Zorgbelang Inclusief is een initiatief van ProDemos, Huis van de Democratie en de Rechtstaat, en Zorgbelang Inclusief. henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl

Lees meer »

Toolkit democratische weerbaarheid

Decentrale politieke ambtsdragers manoeuvreren zich in een sterk gepolitiseerd landschap, waar iedere dag belangen worden afgewogen en keuzes worden gemaakt. Maar welke belangen leggen het meeste gewicht in de schaal? En wie beïnvloedt hen (on)bewust bij de dilemma’s die zij voor hun kiezen krijgen?

 

De Toolkit democratische weerbaarheid dient als hulpmiddel om inzicht te krijgen op hoe een (kandidaat-)ambtsdrager kiest en welke bagage zij met zich meedraagt.

 

Aan de hand van de zelftest kunnen ambtsdragers zicht krijgen op de risico’s in hun gemeente, provincie of waterschap. Daarnaast is een gespreksleidraad met werkvormen ontwikkeld om integriteit praktijkgericht te bespreken.

Lees meer »