Winnaars schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' bekend

Max Ruiters (Limburg) en Andrea van Langen (Noord-Holland) hebben de schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' gewonnnen en mogen hun winnende column voordragen tijdens de Kick-off bijeenkomst op 1 juli in Zwolle. Na de bijeenkomst zullen de columns ook geplaatst worden op deze website en in de nieuwsbrief van Statenlidnu.

Lees meer »

Eerste collectieve lidmaatschap een feit

Het Limburgs Parlement is als eerste provinciale staten collectief lid geworden van Statenlidnu. Het presidium van het Limburgs Parlement heeft dit besluit genomen. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment is vrijdag 2 juni aan een statencommissie een taart aangeboden.

Ook Provinciale Staten van Fryslan hebben besloten om collectief lid te worden. In Zeeland en Overijssel is een besluit tot collectief lidmaatschap in voorbereiding. Het bestuur van Statenlidnu is erg blij met deze steun voor de beroepsvereniging.

Lees meer »

Statenleden werken hard

De eerste poll op onze website tonen wederom aan dat statenleden harde werkers zijn. Ruim 55% van de statenleden is meer dan 20 uur per week in touw als statenlid. Zij doen dit vaak naast een baan en natuurlijk altijd hun privé leven. Ruim 10% van de statenleden is zelfs meer dan 30 uur per week in touw voor de politiek.

Met deze uren die per week aan het statenlidmaatschap besteed worden in het logisch dat bijna 90% van de statenleden vindt dat de vergoeding voor het statenlidmaatschap te laag is.

Deze uitkomsten bevestigen de uitkomsten van het onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gehouden onder alle volksvertegenwoordigers.

 

Lees meer »

Blog: Lucia van Milaan

Sinds vijf jaar vervul ik de functie lid van de IPO-Algemene Verenigingsvergaderingen en samen met Fokko Spoelstra vertegenwoordig ik Gelderland daarin. Deze bijeenkomsten, waarin alle provincies zitting hebben, zijn voor menig Statenlid een groot vraagteken. Wat betekent deze functie? Waarvoor zit je daar en vooral wat doe je daar? De concrete opdracht is netjes in statuten vastgelegd. De Algemene Vergadering (AV) voert de ‘Governance’-rol binnen de vereniging uit zoals controletaken op het IPO-bestuur als het gaat over verenging begroting en onroerend goed zoals onlangs bij het nieuwe onderkomen van het IPO in Den Haag.

In de praktijk liepen de deelnemende AV-leden vaak tegen het feit aan dat zij hun rol wilden uitbreiden. Echter het principe: “Je kunt er wel wat van vinden, maar je gaat er niet over”, kwam steeds om de hoek kijken. De behoefte groeide om gezamenlijk apolitiek bij grote vraagstukken – zoals de nieuwe Omgevingswet, energie en mobiliteit – op te trekken en deze onderwerpen te kunnen belichten over de provinciegrens heen. Gelijktijdig speelde ook mee dat er in elke provincie signalen waren dat er vragen waren als: Hoe Statenleden kunnen worden ondersteund in hun rechtspositie. Wie komt er voor het Statenlid op?

Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit de AV-leden om het takenpakket te vergroten. In juli 2016 is dit verzoek in de algemene ledenvergadering positief ontvangen. Vanaf dat moment kon de AV stappen ondernemen om te onderzoeken hoe zij deze behoefte aan ondersteuning kunnen uitvoeren en vormgeven. Een flink aantal AV-leden ging als kwartiermakers aan de slag. De eerste vergaderingen waren ter oriëntatie, hoe werkt het bij de raadsleden, een gesprek met bestuur van Raadslid.Nu volgde. Daarna volgde de verenigingen voor bestuurders bij de waterschappen en de griffiers die ook hun ervaringen met ons deelden. Op de valreep van een inzendingsdatum werd met stoom en kokend water nog een subsidie ingediend voor de oprichtingskosten die ons werd toegekend. De vereniging voor Statenleden begon steeds meer vorm en body te krijgen. De ondersteuning van het IPO door mankracht is daarbij van grote waarde.

In december 2016 was het zover dat er een bestuur moest worden gevormd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorzitter, secretaris en penningmeester (en tevens beoogd vice-voorzitter) naar voren kwamen. Samen met de Zuid-Hollandse Huri Sahin en de Fries Teus Dorrepaal mag ik de rol van secretaris in het bestuur in oprichting vormgeven. Nu gaat het serieuze werk beginnen.

Statuten, opstellen van informatievoorzieningen, een logo laten ontwerpen, social media inrichten, kortom: het hele circus. De streefdatum voor de presentatie aan de leden is vastgelegd op 1 juli 2017, de vergaderfrequentie is inmiddels opgeschroefd en het enthousiasme wordt steeds groter. De geboorte van de beroepsvereniging Statenleden is een feit. Zij zal de naam ‘StatenlidNu’ gaan voeren. De informatie over het hoe en wat hebben de Statenleden inmiddels ontvangen. Samen willen wij het doel zoals deskundigheidsbevordering en rechtspositie handen en voeten geven en ik zie uit naar mooie resultaten in de aankomende jaren! Graag ontmoeten wij jullie op 1 juli 2017 bij de feestelijke startbijeenkomst!

Lees meer »

Vereniging Statenlidnu opgericht

Vereniging Statenlidnu is nu bijna een feit! Vrijdag 17 maart passeert de akte van oprichting bij de notaris in Utrecht.

Vereniging Statenlidnu is nu bijna een feit. Nog geen half jaar na het besluit van de Algemene Vergadering van het IPO om een eigen beroepsvereniging op te richten. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Lucia van Milaan (secretaris), Teus Dorrepaal (penningmeester en vice-voorzitter) en Huri Sahin (voorzitter).

Lees meer »