Terugblik 5 jarig bestaan Statenlidnu

Op maandag 27 juni vierde de beroepsvereniging Statenlidnu haar 5 jarig bestaan. Leden uit het hele land kwamen samen op Fort Altena. ‘s Middags konden deelnemers meedoen aan de excursie over het partridge project in de omgeving van het fort. Over samenwerking tussen boeren, vrijwilligers, natuurverenigingen etc. Een mooi actueel voorbeeld hoe er in een gebied maatwerk wordt geleverd.

 

De avond begon met een terugblik van de afgelopen 5 jaar door voorzitter Harold van de Velde. In 2017 is er met vereende krachten door een aantal Statenleden één beroepsvereniging op poten gezet. 5 jaar later staat er een bloeiende vereniging waar 90% van alle Statenleden uit heel Nederland lid is. Met een videoboodschap en felicitatie van oud-IPO voorzitter Ank Bijleveld was de opening van de avond een feit. Zij was een drijvende kracht achter de oprichting van de beroepsvereniging.

 

Tijdens een korte ALV is de jaarrekening goedgekeurd. Twee Statenleden hebben als kascommissie gefungeerd en advies gegeven decharge te verlenen aan het bestuur. Ook werd afscheid genomen van Hermen Vreugdenhil die als bevlogen bestuurslid de afgelopen 2 jaar mee heeft geholpen om de vereniging verder op te bouwen.

 

Het avondprogramma bestond uit een presentatie van Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Over het ambt als Statenlid en de vraagstukken rondom het ambt over tijdsbesteding, ondersteuning en positionering in de actuele debatten met energie, wonen en stikstof. Als tweede spreker had Sander Mager, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen een duidelijke boodschap over de rol van Provinciale Staten bij het onderwerp waterkwaliteit. In 2027 moet NL voldoen aan de Europese richtlijnen. Hij beantwoordde de vraag of dit dossier een nieuwe crisis gaat worden.

 

De afsluiting van de avond werd gedaan met een ludiek optreden van Armand Schreurs. Met zijn poppen zette hij de zaal aan het denken en lachen als een ontspannen afsluiting van het 5 jarig bestaan van Statenlidnu.

 

Het was een mooie avond en iedereen hartelijk dank voor de inzet die is geleverd om er een succes van te maken. Op naar een nieuw lustrum!

Presentaties sprekers Huri Sahin en Sander Mager

Lees meer »

Advies vergoeding

Het nieuwe Adviescollege heeft enkele weken terug een spoedverzoek gehad van de minister van BZK om het eerdere SEO-onderzoek concreet te maken ten aanzien van de vergoeding voor Statenleden. Het advies is inmiddels gepubliceerd. Er wordt voorgesteld om de vergoeding te verhogen naar €1526 per maand. Dat betekent een verhoging van 16%. Op dit moment wordt een kabinetsbesluit door de minister van BZK voorbereid dat waarschijnlijk in september wordt besproken. 

 

Alle leden zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op maandag 4 juli om 20.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

 

Het rapport kunt u hieronder downloaden of op de website van het adviescollege: https://adviescollege-rpa.nl/adviezen/

Lees meer »

Statenlidnu zoekt per direct een ondersteunend medewerker!

De vereniging Statenlidnu is de beroepsvereniging van en voor Nederlandse Statenleden en opgericht in 2017. Het doel van de vereniging is om de positie van Statenleden zo goed mogelijk te ondersteunen. De vereniging doet dit o.a. door het organiseren van kennissessies, het beschikbaar stellen van leermodules via het leerplatform voor Statenleden, uitwisselingen onder Statenleden en door het uitvoeren van belangenbehartiging voor Statenleden o.a. bij de Rijksoverheid in relatie tot de dossiers vergoeding, werkdruk en ondersteuning. Van de 570 Statenleden in Nederland zijn er 493 lid van Statenlidnu. Het bestuur van Statenlidnu bestaat uit 5 Statenleden en het bureau uit een directeur, communicatiemedewerker en een medewerker bijeenkomsten.

 

Als ondersteunend medewerker heb je aan een half woord van onze directeur genoeg. Je bent accuraat en dienstverlenend. Een vergaderlocatie is binnen een mum van tijd gereserveerd, een agendaverzoek zo ingepland en de stukken voor bestuursvergadering op tijd verstuurd. Je bent de spin in het web en houdt van aanpakken. Samen met de directeur en de medewerkers lever je een belangrijke bijdrage om onze vereniging te ondersteunen.

Werkzaamheden zijn onder andere:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie en het adressenbestand van de vereniging;
 • Monitoren startende en vertrekkende Statenleden voor o.a. start- en exit-onderzoek;
 • Verzorgen van een welkomstpakket voor startende Statenleden;
 • Vergaderingen, werkbezoeken en bijeenkomsten plannen;
 • Voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Facilitaire organisatie van werkbezoeken en bijeenkomsten;
 • Optreden als gastvrouw/gastheer van de vereniging Statenlidnu;
 • Administreren van opleidingen en verzorgen van certificaten van deelname.

Wat vragen we van onze kandidaat-ondersteuner:

 • Bewezen organisatorische kwaliteiten en een proactieve instelling;
 • Een ondernemende en dienstverlenende mentaliteit;
 • In staat zijn zelfstandig te werken;
 • Een MBO+/HBO werk- en denkniveau;
 • Systematisch en accuraat kunnen werken;
 • Klantgerichte en representatieve vaardigheden;
 • Een helder overzicht hebben van de verschillende activiteiten van de vereniging.

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een functie voor 4 uur per week. Het bruto uurtarief bedraagt maximaal €40,- bruto per uur en is afhankelijk van ervaring en opleiding. Je zult veel vanuit huis werken.

Informatie en solliciteren:

Voor meer informatie of om direct te solliciteren kun je mailen naar info@statenlidnu.nl Je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kun je voor 14 juli 2022 sturen t.a.v. Yvon van Loon, directeur Statenlidnu.

Lees meer »

ALV Statenlidnu 27 juni 2022

Beste Statenleden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 27 juni. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

 

Datum:            27 juni 2022

Tijd:                 18.45 – 19.15 uur

Locatie:           Fort Altena Werkendam

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering.
 4. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021.
 5. Aftreden bestuurslid.
 6. Rondvraag en sluiting.

 

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu

Lees meer »

De sprekers zijn bekend! Bent u erbij?

Wij nodigen u graag uit voor maandagavond 27 juni vanaf 18.30 uur voor ons vijfjarig bestaan bij Fort Altena in Werkendam. We hebben een leuk programma en interessante sprekers. Lees daarom snel verder en meld u vandaag nog aan via deze link. We ontmoeten u graag op 27 juni! 

We beginnen het programma met een videoboodschap van Ank Bijleveld die veel heeft betekend voor de oprichting van de beroepsvereniging Statenlidnu. Gevolgd door een korte Algemene Ledenvergadering. Daarna nemen Huri Sahin – lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur – en Rob de Greef -Universitair docent/onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam-  ons mee in hoe krachtig zijn de Provinciale Staten in relatie tot de grote opgaven (zoals energietransitie, stikstof, wonen) in de regio? En wat betekent dit voor de ondersteuning van de Provinciale Staten?

Aansluitend gaat Sander Mager -vice voorzitter van de Unie van Waterschappen- met u in gesprek onder leiding van Hermen Vreugdenhil over de slechte waterkwaliteit in de provincies. Wordt dit het nieuwe hoofdpijndossier voor de Staten na stikstof? Het programma wordt geleid door onze voorzitter Harold van de Velde. Ook kunt u informatie krijgen over het ondersteuningsteam weerbaar bestuur en het aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking.

"Met meer kennis en tips van anderen kun je als Statenlid nog beter opereren. Voor deze momenten biedt Statenlidnu graag een podium."


Harold van de Velde
voorzitter Statenlidnu

Lees meer »

De toekomst van provinciale inkomsten en belastingen

Op dinsdag 31 mei organiseerde Statenlidnu in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het IPO een webinar over de toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen. Zo’n honderd Statenleden hadden zich aangemeld om de webinar bij te wonen. Vanaf nu is de webinar terug te kijken via leerplatformstatenleden.nl. In het menu kiezen voor ‘webinars’. Ook kunt u de webinar terugkijken via deze link.

Tijdens de webinar heeft Cebeon een presentatie gehouden over de nieuwe verdeelsystematiek voor het provinciefonds. Deze is aan vervanging toe en het ministerie heeft de opdracht gegeven om een nieuw verdeelmodel te maken op basis van kenmerken van provincies. In totaal is er zo’n 2,6 miljard euro te verdelen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld. Meer informatie over het project Herijking provinciefonds kunt u vinden op de website van het Cebeon. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de herziening van het provinciaal belastinggebied. Het rapport herziening provinciaal belastinggebied kunt u hier onderaan de pagina downloaden.

Daarnaast heeft hoogleraar Arjen Schep ons bijgepraat over de opties die voorliggen om de toekomst van de provinciale belastingen vorm te geven. Omdat de opcenten door de komst van elektrische voertuigen sterk verminderen en de kilometerheffing door het kabinet is aangekondigd, zal over een aantal jaar een andere vorm van inkomsten moeten komen. Een werkgroep in opdracht van twee ministeries heeft gewerkt aan alternatieven. In het najaar worden volgende stappen verwacht. In diverse Provinciale Staten is er reeds over gedebatteerd.

De presentaties van Rien Bruins -senior onderzoeker Cebeon- en Arjen Schep -bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden Erasmus Universiteit Rotterdam- zijn hieronder te downloaden.

Lees meer »

5 jaar Statenlidnu!

Vier ons vijfjarig bestaan met ons mee!

27 juni | 18:30 - 21:00 uur | Fort Altena, Tol 8, 4251 PX Werkendam

Sterke Statenleden betekenen sterke Provinciale Staten, sterke provinciebesturen en daarmee een sterke democratie.’ Dat zei toenmalig voorzitter Huri Sahin bij de start van Statenlidnu op 1 juli 2017. In de Statenzaal van het provinciehuis in Overijssel. Dankzij de inspanningen van een aantal enthousiaste Statenleden en toenmalig CdK en voorzitter van het IPO Ank Bijleveld was een eigen beroepsvereniging geboren. Een vereniging voor en door Statenleden. Om krachten te bundelen, bekwaamheid te bevorderen en belangen te behartigen.

Nu, vijf jaar later, is de vereniging niet meer weg te denken en hebben we mooie dingen bereikt voor onze leden. Graag vieren wij samen met u deze verjaardag. Enerzijds om elkaar te ontmoeten en anderzijds om weer nieuwe kennis aan uw brein toe te voegen. Meld u nu aan voor 27 juni!

Lees meer »

Webinar De toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen

Op 31 mei van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu een interessante webinar over de herijking van het Provinciefonds en de toekomst van provinciale belastingen. Dat doen we samen met het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een actueel onderwerp voor alle Statenleden. De gezamenlijke provincies en het ministerie BZK zijn op dit moment gezamenlijk bezig met een traject dat moet leiden tot een herijking van het verdeelmodel van het provinciefonds. Met behulp van het verdeelmodel wordt de hoogte van de uitkering per provincie bepaald. Het adviesbureau Cebeon voert deze herijking sinds de zomer van 2021 uit in opdracht van het ministerie van BZK. Rien Bruins van Cebeon zal de achtergrond van de herijking en de stand van zaken om tot een nieuw verdeelmodel komen toelichten.

Daarnaast staat ook het nieuwe belastinggebied van de provincies centraal. De huidige opcenten gaan over een aantal jaar verdwijnen in verband met de invoering van de kilometerheffing. Maar wat wordt het alternatief? Bijzonder Hoogleraar Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden neemt je mee in de wereld van de alternatieven.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De link voor deelname wordt een aantal dagen voorafgaand aan de webinar toegezonden.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Flevoland deel 12 van 12

In 2016 deed de provincie Flevoland, onder leiding van Jacques Wallage, onderzoek naar vernieuwende werkwijzen. Hieruit kwamen zeven adviezen voor een constructieve dialoog. Franco Achtien is Statenlid voor de VVD. Judith Goudriaan is Statenadviseur. Zij geven een toelichting en hun visie op een aantal verbeteringen, waaronder rapporteurschap, startnotities en de gebiedstafels.

Rapporteurschap

De rapporteur van Provinciale Staten (PS) verzamelt kennis en informatie in en buiten het provinciehuis. Bijvoorbeeld door gesprekken, vergaderingen en werkbezoeken. Dat doen de rapporteurs momenteel voor drie onderwerpen:  

 1. Zorg in de regio Flevoland
 2. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
 3. Metropoolregio Amsterdam (een samenwerkingsverband van 32 gemeenten en 2 provincies)

 

Judith: “De rapporteur levert een zinvolle bijdrage aan het voorbereidend debat in de commissie. Het voordeel is ook dat statenleden niet meer alleen afhankelijk zijn van de informatie die het college geeft.”

 

Startnotities

Provincie Flevoland werkt met startnotities volgens een vast format. In de startnotitie worden kaders toegelicht en voorgestelde beslispunten verduidelijkt. PS kan zich zo een goed oordeel vormen over de voorgestelde beslispunten in de startnotitie. 

Franco: “Ik vind de startnotitie een goed instrument, omdat het ons als PS een eerste beeld geeft bij de start van een proces. Zo kunnen wij de bestuurder kaders meegeven, de algemene tendens in de staten peilen en bekijken hoe we de burger/de omgeving erbij betrekken.”

 

Lees meer »

Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers buigt zich als eerste over vergoedingen Statenleden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden voor het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Voormalig SER-voorzitter prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. Het onafhankelijke college gaat advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

De andere leden zijn:

 • ir. I. (Ingrid) de Bondt (consultant, voormalig dijkgraaf, wethouder en gedeputeerde);
 • mr. T.M. (Gerard) Groten (onafhankelijk voorzitter bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer);
 • prof. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University);
 • dr. J.P. (Hans) Vollaard (universitair hoofddocent Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht);
 • mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer (advocaat en partner bij DLA Piper, docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam).

 Het college kan adviseren over bestuurders en volksvertegenwoordigers van zowel de landelijke overheid als van decentrale overheden. De adviezen kunnen dus onder meer zien op bewindspersonen, Kamerleden, burgemeesters, raadsleden, statenleden, commissarissen van de Koning en leden van de algemene besturen van waterschappen.

Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan daarnaast rechtstreeks de Eerste en Tweede Kamer adviseren. Deze adviezen gaan over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

De instelling van het adviescollege komt voort uit de ‘Wet adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers’ die per 1 januari 2022 van kracht is geworden. De benoeming gaat in per 28 april 2022.

Adviesaanvraag vergoeding Statenleden en algemeen bestuursleden Waterschappen

De eerste adviesaanvraag waar het adviescollege zich over buigt, is de vergoeding van Statenleden en Algemeen Bestuursleden van Waterschappen. Voor de zomer moet het advies er liggen vanwege de aankomende periode van kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen. Medio 2022 zal de minister een definitief besluit nemen. Statenlidnu blijft in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te zorgen dat de vaart erin blijft.

Lees meer »

Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid en penningmeester!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuwe bestuurslid in verband met het aftreden van een bestuurslid die gestopt is als Statenlid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor alle Statenleden in Nederland. We vergaderen één keer per maand als bestuur. Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit als Statenlid iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu via info@statenlidnu.nl

 

We ontvangen je sollicitatie bestaande uit je CV en motivatie graag uiterlijk 15 mei. De nieuwe bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen voor benoeming.

 

Profiel algemeen bestuurslid

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

 

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures.

 

Profiel penningmeester 

Functie-eisen:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid van non-profitorganisaties.
 • heeft ervaring met een digitaal boekhoudprogramma en het opstellen van een begroting en jaarrekening.
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over de begroting en jaarrekening.
 • weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren.

Specifieke taken:

 • is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting, subsidieaanvraag en verantwoording e.d.
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Utrecht deel 11 van 12

Nelly de Haan woont in Amersfoort en is voor de tweede periode Statenlid voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Ze werkte in de jeugdzorg en werd als expert gevraagd in de fractie van de ChristenUnie om mee te denken over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Zo rolde ze de politiek in. In haar vrije tijd doet Nelly veel vrijwilligerswerk voor de kerk, school en sportverenigingen. 

Meer naar buiten in de beeldvormende fase
“In de vorige bestuursperiode werd het BOB-model ingevoerd. Het plan was om dat voort te zetten in de nieuwe Statenperiode. Dat is deels gebeurd. We hebben er wel goede elementen uit gepikt. We willen in de beeldvormende fase meer naar buiten gaan en op locatie vergaderen.

Commissievergaderingen op locatie

In oktober 2019 waren op werkbezoek in de gemeente Woerden met als thema’s binnenstedelijke ontwikkeling, woningbouw en gebiedsontwikkeling. Het voordeel van een werkbezoek is dat je met je eigen ogen ziet wat de dilemma’s zijn. Die komen op papier toch minder goed over. Tijdens het informele deel grijp je de kans om ook van een projectleider, de ontwikkelaar, de wethouder en raadsleden te horen waar lokale knelpunten zitten in relatie tot de provinciale beleidsontwikkeling of in aanloop naar besluitvorming over een Statenvoorstel. Dat is goed voor brede oordeelsvorming. Niet dat we het altijd eens zijn met de wensen van een gemeente, maar dat is inherent aan onze eigen rollen en taken.  

Digitale “keukentafelgesprekken”

In de aanloop naar het nieuwe coalitieakkoord nodigden we inwoners uit in het provinciehuis om mee te denken en input te leveren. De zogenaamde keukentafelgesprekken. En na een jaar betrokken we inwoners opnieuw om terug te kijken op de ambities en de opgaven. De wil en wens om participatie op een laagdrempelige manier vorm te geven blijft een uitdaging voor de provinciale politiek.

Corona biedt ook kansen
De keukentafelgesprekken moesten vorig jaar digitaal. Experimenten met pizzasessies voor jongeren waren geslaagd. Deze digitale sessies worden beter bezocht. Corona heeft ons in dat opzicht verder gebracht. Ik hoop en verwacht dat alle positieve bijvangst ook een permanente plek krijgt in onze werkwijze, met name voor de beeldvormende en oordeelsvormende fase. De digitale mogelijkheden geven ook het overleg met onze achterban (CU) en raadsfracties een boost. Van actuele onderwerpen tot een webinar over de RES of de stikstofaanpak. 

Co-creatie trajecten

De provincie Utrecht werkt met zogenaamde co-creatietrajecten. Vorig jaar voor de nieuwe Cultuurnota en dit jaar voor een nieuwe programma recreatie en toerisme. Inwoners, stakeholders, maatschappelijke organisaties, raadsleden, onderwijsinstellingen en bedrijven doen eraan mee. Statenleden mogen daar ook bij zijn, maar dat is nogal een tijdsinvestering. Onze fractiemedewerker sluit daar wel bij aan. Gaandeweg kun je her en der best wat piketpaaltjes slaan in het eindproduct waarover we in de Staten besluiten. 

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
Provincie Utrecht is bezig met nieuw participatiebeleid. Welke rollen heeft de provincie in de veranderende netwerksamenleving? Hoe breng je het beleid van de provincie en het initiatief van burgers bij elkaar? De initiatieven zijn er al, maar hoe vinden we elkaar? En hoe laat de provincie zich inspireren en stimuleren van onderop? Welke burgers laten zich niet horen? En hoe bereiken we die doelgroepen?

Provinciale Utrechtse Bondgenoten

Aan het begin van de nieuwe statenperiode is een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, om de onderlinge samenwerking tussen GS, PS en de ambtelijke organisatie te bevorderen en te werken aan vertrouwen en verbinding. Ik draag graag mijn steentje bij aan dit experiment, wat door goede ervaringen steeds vastere vormen begint aan te nemen. Ondanks corona lukte het dit jaar toch om digitale activiteiten te organiseren, van een inspirerende lezing tot een pubquiz, van speeddates tot een reflectietafel. 

Blijf de inwoners voor ogen houden

Als Statenlid blijf je makkelijk in de papieren werkelijkheid van vergaderstukken hangen. Maar je bent als volksvertegenwoordiger dienstbaar aan de inwoners. En met alle grote uitdagingen van deze tijd (woningbouw, energietransitie, mobiliteit) moeten we samen willen werken en ruimte geven aan partners, gemeenten, bedrijven. Vooral met de inwoners. Je hebt hen nodig voor inspiratie, aanscherping en toetsing van beleid gericht op een gezonde en leefbare provincie, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is.”

Lees meer »