Ministerraad neemt historisch besluit: verhoging vergoeding Statenleden definitief

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van de minister van BZK om de vergoeding voor Statenleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen te verhogen. Eerder lag er een conceptvoorstel voor met een geringe verhoging. Na de consultatieperiode heeft de ministerraad vandaag ingestemd met een gewijzigd besluit.

Voor Statenleden wordt aangesloten bij de vergoeding van raadsleden in gemeenten van 100.001-150.000 inwoners (€1895,- euro). De voorgestelde vergoeding voor algemeen bestuursleden van waterschappen bedraagt in lijn met het advies van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers 38% van de Statenvergoeding. De Raad van State moet als laatste stap nu nog adviseren. Daarna volgt definitieve vaststelling.

Deze vergoedingsbedragen gaan gelden voor de Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen die aantreden na de aanstaande verkiezingen in maart 2023.

Eerste reactie van het bestuur van Statenlidnu:

“Na jarenlange inzet voor een rechtvaardige vergoeding voor Statenleden is dit besluit een grote stap. Statenlidnu heeft altijd gepleit om de vergoeding gelijk te trekken met die van de gemeenteraad van 100.001 inwoners. De verhoging is in het belang voor een gezonde democratie met een diversiteit aan goede provinciale volksvertegenwoordigers. Er zijn veel gesprekken aan voorafgegaan in samenwerking met onder andere de Kring van Commissarissen en het IPO. Het laat zien dat de beroepsvereniging ook hiervoor een belangrijke partner is om op te komen voor alle Statenleden in de twaalf provincies. Het besluit is helaas geen erkenning voor de zittende Statenleden. Juist om die reden heeft Statenlidnu gepleit voor een terugwerkende kracht. Dat is tot onze spijt niet het geval. Tegelijk zijn we erg blij dat het na meer dan 25 jaar eindelijk is gelukt. Het bestuur bedankt iedereen die op zijn of haar manier richting de Tweede Kamer, bewindspersonen of in de consultatie een bijdrage heeft geleverd."

Lees hier het besluit van de ministerraad en de beantwoording van de motie Bisschop.

Lees meer »

’De beste weerbaarheidstraining is de dialoog’

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt. Maar de ‘belegering’ van het provinciehuis afgelopen zomer, met een bommelding als afsluiter, sloeg alles. In gesprek gaan met zowel de opstandige meute buiten de muren als met verbaal agressieve collega’s in de vergaderzaal is dé remedie.

Als sportjournalist stond Jaap Stalenburg wel eens tussen de hooligans, als verslaggever reisde hij door Irak, toen nog in oorlog. Zelden was hij bang, zegt hij, maar afgelopen zomer kwam de angst toch even dichtbij toen boze boeren, vrachtwagenchauffeurs en ‘wappies’ zich wekenlang ophielden bij het provinciehuis in Fryslân.

‘Ik ben in die periode vele keren geïntimideerd’, vertelt Stalenburg. ‘Je krijgt als Statenlid op zo’n moment van alles naar je hoofd geslingerd. Het ergste was de mededeling: “Ik weet wie je bent en waar je woont”. Drie keer reden er tractoren door mijn straat. Actievoerders dreigden ons met de boerentaxi (tractor, MvB) op te komen halen als we geen handtekening zouden zetten onder hun eisenpakket.’

‘Een tractor reed in op het provinciehuis en stopte een paar centimeter voor de ingang. En dan waren er nog de geruchten dat een politieke partij ervoor had gezorgd dat de actievoerders een plattegrond hadden van het provinciehuis, inclusief alle vluchtwegen en nooduitgangen.’ Met gevoel voor understatement: ‘Ja, er heerste afgelopen zomer een gespannen sfeer.’

Bommelding

De Statenleden deden ondertussen gewoon hun werk, zo goed en kwaad als dat kon. Tot die woensdag in juli toen ze tijdens de wekelijkse vergadering in het provinciehuis te horen kregen dat er een man met een bom onderweg was. Het personeel werd naar een schuilkelder gedirigeerd, de Statenleden kregen de opdracht in de veilig genoeg geachte vergaderzaal te blijven. Buiten patrouilleerde zwaarbewapende politie.

‘Ik vond het eng’, zegt Stalenburg. ‘Niet dat ik er zelf bang van werd, maar meer in de zin van dat er wereldwijd een beweging gaande is waarbij de politiek ter discussie wordt gesteld en de democratie ondermijnd wordt. In andere landen loopt het uit op gewelddadigheden, hier blijft het vooralsnog beperkt tot verbale agressie en dreigementen. Die tendens vind ik eng.’

Crisisbestendig

Stalenburg is namens de PvdA sinds 2019 lid van de Provinciale Staten in Fryslân, nadat hij zes jaar raadslid was in Heerenveen. ‘Als journalist vond ik overal iets van, ik heb veel opiniejournalistiek gedaan. Op een gegeven moment moet je dan zelf ook maar eens mee gaan doen, vond ik. Het voordeel van mijn werk als journalist is dat ik zaken snel kan analyseren, maar ook kan relativeren. En ik kan zakendoen met allerlei soorten mensen, met allerlei soorten meningen.’

Dat laatste komt hem goed van pas in Fryslân, waar onder meer het stikstofdossier veel aandacht vraagt en dus zelfs leidt tot agressie en intimidatie. Zelf is hij redelijk crisisbestendig, zegt hij, maar hij kent genoeg collega’s, ook binnen zijn partij, die echt last hebben gehad van de intimiderende sfeer afgelopen zomer. ‘Ik heb geen gezin en woon op een appartement, maar mensen met kinderen en een tuin kenden zeker wel angstige gevoelens. Zelf word ik vooral heel erg boos. Ik zit hier als volksvertegenwoordiger en word dan zó behandeld? Voor veel mensen is het geen leuk vak meer.’

Verbaal gevecht

Het zijn niet alleen dreigementen van buiten die Stalenburg raken, ook binnen de muren van de vergaderzaal wordt intimidatie en provocatie steeds meer gemeengoed, merkt hij. Zelf is hij nu bijna vier jaar Statenlid en zag in die korte tijd al veel veranderen. ‘Ooit was dit een keurig deftig college, maar de laatste jaren is het simpelweg een verbaal gevecht geworden. Wat dat met mij doet? Ik ga erin mee, je verhardt zelf ook als het spel zo hard gespeeld wordt.’

Zijn ervaringen in de journalistiek – Stalenburg wordt regelmatig om zijn mening gevraagd door BNR en WNL – zorgen ervoor dat hij verbaal sterk is en zelf net zo hard het debat in kan gaan als zijn opponent. ‘Maar als je nieuw bent en wat minder assertief, en je krijgt de volle laag van een van de rechtse partijen, dan sta je toch even te kijken.’

Assertief zijn

Het maakt ook dat er tegenwoordig andere eisen gesteld moeten worden aan nieuwe Statenleden, vindt Stalenburg. ‘We moeten steeds meer gewapend zijn tegen verbale agressie van partijen als PVV, FvD, Ja21 en BoerBurgerBeweging. Met alleen inhoudelijke kennis kom je er dan niet. Sterker, op die manier laat je je in de hoek duwen. Nu moet je vooral assertief zijn, niet bang zijn en tegelijkertijd je dossierkennis op orde hebben. Want onzin over bijvoorbeeld stikstofuitstoot moet je met feiten kunnen pareren.’

Stalenburg is van mening dat verbale agressie binnen de Statenzaal aangepakt moet worden. ‘Vaak wordt gezegd dat je ze een podium geeft als je erop reageert. Maar ik vind inmiddels dat we het niet meer over onze kant moeten laten gaan, zeker niet als het om racistische of discriminerende uitspraken gaat.’

In gesprek blijven

Weerbaarheid is essentieel, zeker in deze roerige tijden. Maar in weerbaarheidstrainingen of andere coachingsessies ziet Stalenburg niet veel. ‘Alles draait uiteindelijk om verbinding’, stelt hij. ‘De beste weerbaarheidstraining is de dialoog.’ Dat geldt wat hem betreft voor de omgang met zijn collega’s in de vergaderzaal, maar ook als het gaat om de activisten buiten de deuren van het provinciehuis.

‘In mijn eerste jaar als Statenlid ging ik elke week een Chardonnay drinken met twee collega’s van Forum voor Democratie. Ook al waren we het ongeveer overal over oneens, we bleven wel in gesprek. Helaas is dat niet houdbaar gebleken toen zij steeds meer radicaliseerden.’

Ook het gesprek met boze activisten gaat hij niet uit de weg. ‘Ik ontmoette pas op een bijeenkomst een groepje jonge radicale boeren. Ik heb met hen afgesproken dat we binnenkort met elkaar in gesprek gaan. Negen van de tien keer wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Zeker niet als het om allerlei vreselijke uitspraken op social media gaat. Anonieme zenders blokkeer ik direct, maar anderen vraag ik wel eens om een keer te bellen of koffie te gaan drinken. Vaak blijkt het dan te gaan om een brave huisvader die bij wijze van spreken bij een sigarenfabriek werkt, maar die me op twitter dood heeft gewenst.’

Lees meer »

Digitaal spreekuur aanjaagteam politici met een beperking 

Het aanjaagteam wil graag mensen met een beperking informeren over wat de provincie doet en wat zij zelf op provinciaal niveau kunnen betekenen als ze politiek actief willen worden.

Arjan Koerts van het aanjaagteam zal daarom op 15 februari in een digitaal spreekuur van 14:00 tot 15:00 uur vertellen over zijn ervaringen met de provinciale politiek en op uw vragen ingaan. Hij was tot voor kort lid van Provinciale Staten van Utrecht en vertelt u graag wat u eventueel in de provinciale politiek kunt doen!

Wilt u het laten weten als u wilt deelnemen? Dat kan via henkbeltman@participatiepartners.nl. U kunt ook zonder aan te melden inloggen via deze link

Lees meer »

Onderzoek NOS onder Statenleden

Veruit de meeste politici in de Provinciale Staten zijn blij met wat ze de afgelopen periode hebben bereikt - twee derde stelt zich dan ook herkiesbaar - maar tegelijk vinden veel Statenleden de werkdruk te hoog. Gemiddeld is een Statenlid meer dan twintig uur per week in touw voor de provincie. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS en de regionale omroepen onder zittende Statenleden.

 

Provincies belangrijker dan ooit

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie mag dan een wat anonieme bestuurslaag zijn, ze is misschien wel belangrijker dan ooit. De provincies spelen immers een grote rol bij het oplossen van problemen als de woningnood en de stikstofcrisis. De volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke stem in wat er op die terreinen gebeurt.

 

Werkdruk onder Statenleden

Je wordt Statenlid omdat je een bijdrage wilt leveren aan de samenleving, geeft bijna driekwart aan. En dat lukt behoorlijk vinden de meesten: 86 procent is redelijk tot zeer blij met de behaalde resultaten en vindt de mogelijkheid om iets te bewerkstelligen heel bevredigend. Maar dat het per week twintig uur of meer kost, is eerder regel dan uitzondering. Bijna 60 procent noemt de werkdruk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. Het lijkt ook de belangrijkste factor te zijn om zich niet herkiesbaar te stellen.

 

Hieronder een overzicht van de publicaties in de (regionale) media:

Limburgse en Zeeuwse Statenleden over hoe ze hun werk combineren met Provinciale Staten NOS Radio 1 en NOS-journaal

 

Drenthe

Fryslân

Gelderland

Groningen

Limburg

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

 

Lees meer »

Meld altijd als u als Statenlid te maken krijgt met agressie of geweld

Opnieuw weer trieste voorbeelden van agressie en geweld tegen Statenleden in Zeeland en Gelderland in navolging van Limburg en Fryslân. Agressie en intimidatie horen niet bij het werk als Statenlid en worden niet geaccepteerd. Het is niet normaal dat er (verbale) agressie of bedreigingen, online en offline, worden geuit. Heeft u te maken met bedreiging of intimidatie kijk dan hier wat u kunt doen.

 

Incidenten kunt u melden bij de Statengriffier of Commissaris van de Koning. Ook kunt u voor vertrouwelijk advies en ondersteuning altijd contact opnemen met het landelijke Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur  via tel. 070 – 373 8314. Ook commissieleden en Kandidaat-Statenleden kunnen terecht.

Lees meer »

Symposium en lancering Handboek voor Statenleden

Op woensdagavond 25 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu, samen met de auteurs van het Handboek voor Statenleden, een online symposium over de veranderende rol van de provincies. We nodigen Kandidaat-Statenleden, Statenleden en commissieleden van harte uit dit online symposium bij te wonen.
 
Online symposium ‘Provincies als probleemoplosser?’
Zo’n 10 jaar geleden stelde het toenmalige kabinet voor om provincies te laten fuseren en vijf landsdelen te maken. Ook zouden de taken ingeperkt moeten worden door het inzetten van een gesloten huishouding. Anno 2023 is de provincie echter niet meer weg te denken voor het huidige kabinet. Of het nu gaat om de woningbouw, natuur, stikstof of energie, voor veel grote onderwerpen wordt de provincie als probleemoplosser ingezet. Maar is dat een goede zaak? En wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten? En hoe geef je je Statenlidmaatschap vorm gelet op deze ontwikkelingen?

Lancering Handboek voor Statenleden
Tijdens dit online symposium wordt aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eerste exemplaar van het nieuwe Handboek voor Statenleden aangeboden. Alle 570 Statenleden ontvangen, bij hun beëdiging, het nieuwe Handboek van Statenlidnu cadeau.

Lees meer »

Terugblik webinar financieringssystematiek en ontwikkelingen provinciaal belastinggebied

Op donderdag 8 december organiseerde Statenlidnu in samenwerking met het IPO (BAC Financiën) een webinar over de toekomst van de inkomsten en provinciale belastingen. Statenleden en andere geïnteresseerden werden bijgepraat over de laatste actualiteiten.

 

Hergen Vorenkamp van het IPO gaf hierover een presentatie. Vanaf 2026 gaat de uitkering via het provinciefonds flink op de schop. Momenteel wordt gewacht op een richting die het kabinet hierin kiest waarna een besluit van de Tweede Kamer volgt. De tweede spreker, Statenlid Vincent Janssen, vertelde in zijn presentatie over de discussie in de Staten van Utrecht over het nieuwe belastinggebied. Vanaf 2030 verdwijnen de opcenten omdat het kabinet rekeningrijden in gaat voeren. Om die reden moet er een andere vorm van belasting komen. In Utrecht is dat debat in Provinciale Staten al volop gevoerd. 

 

Webinar terugkijken?

U kunt de webinar terugkijken via www.leerplatformstatenleden.nl door in het menu te kiezen voor 'Webinars' of door te klikken op de button.

Lees meer »

Webinar financieringssystematiek en ontwikkelingen provinciaal belastinggebied

Momenteel zijn er volop ontwikkelingen rond de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincies. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden. Het provinciaal belastinggebied zal veranderen door de invoering van 'Betalen naar gebruik'. En de financiering van de transitie-opgaven vindt in toenemende plaats via grote incidentele fondsen.

 

In deze webinar die samen met het IPO wordt georganiseerd, gaan Hergen Vorenkamp, Financieel Strateeg bij Provincie Overijssel en Vincent Janssen, Statenlid Utrecht in op de complexe samenhang tussen de genoemde inkomstenbronnen. U wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen en wat dit voor uw rol als Statenlid betekent. Deze webinar is een vervolg op de webinar die we op 31 mei organiseerden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het IPO over de toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen.

 

Wanneer: 8 december van 19.30-20.30 uur online
Wie: Statenleden, commissieleden en Statengriffie

Lees meer »

Handreiking Politiek voor iedereen

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.

Aan de slag met de handreiking

De handreiking is ontwikkeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, politieke partijen en andere organisaties die aandacht besteden aan de verkiezingen en/of werken toegankelijke uitingen en evenementen. 

Download de handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ hieronder.

Totstandkoming handreiking

De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De handreiking is gemaakt door ProDemos in samenwerking met Ieder(in), Stichting Lezen & Schrijven en Kennis over Zien.

De handreiking was in 2021 één van de 11 acties van het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Dit actieplan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 had als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. De handreiking heeft in november 2022 een update gekregen met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Lees meer »

Factsheets monitor integriteit en veiligheid per provincie

Het ministerie van BZK heeft I&O Research gevraagd de cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 uit te splitsen per provincie. Er zijn 12 factsheets ontwikkeld die per provincie een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken rondom de veiligheid en integriteit van politici in die specifieke provincie. Per provincie worden de cijfers steeds per thema vergeleken met de landelijke cijfers. De factsheets per provincie zijn hier te downloaden.

 

Lees ook het eerdere nieuwsbericht over de stijging van agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

Lees meer »

Online college herontdekking provinciale bestuurslaag

Op 6 december van 19:30-21.00 uur geeft Hansko Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, een online college over de rol en bevoegdheden van de provincie in het staatsbestel, onder de titel: ‘de herontdekking van de provinciale bestuurslaag’.

Steeds vaker wordt de provincie betrokken bij de vormgeving van rijksbeleid (stikstof, wonen). Wat betekent dat voor Provinciale Staten? Op welke wijze kunnen zij invloed uitoefenen op dat beleid? Broeksteeg zal verder ingaan op de rol van de provincie in de regionale samenwerking en de verhouding tot het Rijk, waterschappen en gemeenten. Welke toekomst hebben provincies?

 

Klik hier om u aan te melden voor het online college

Lees meer »

Training kandidaten (v) provincie en waterschap op 26 of 27 november

In maart 2023 staan er weer honderden vrouwen op de kieslijst voor de het Algemeen Bestuur van het Waterschap en voor de Provinciale Staten. In beide politieke organen zijn vrouwen op dit moment nog flink in de minderheid en ook in verkiezingscampagnes zijn zij vaak minder zichtbaar, omdat zij minder vaak lijsttrekker zijn.

 

Op 26 en 27 november organiseert het netwerk Politieke Vrouwen daarom een training voor kandidaten, gericht op die zichtbaarheid én het bijspijkeren van politieke vaardigheden. Als kandidaat kan je kiezen uit één van de twee trainingsdagen; het programma is beide dagen hetzelfde. 


Op het programma staan o.a. campagneles door campagnebureau BKB, een debattraining door Liesbeth Tettero (politiek trainer) en een praktische training over hoe je jezelf online en in de media profileert door Sanne-Louise de Bruin (politiek persvoorlichter).

Het programma is kosteloos en wordt aangeboden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met stichting Stem op een Vrouw.

Details

Locatie: Stadhuis, Utrecht (Stadhuisbrug 2)

Datum: 26 en 27 november (opgeven voor één datum)

Tijden: 10.30 - 17.30 uur

Toegankelijkheid: Rolstoeltoegankelijk, kolfruimte. Andere wensen kunnen worden doorgegeven.

 

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden ga naar:

https://stemopeenvrouw.com/agenda/training-kandidaten-provincie-en-waterschap/

Lees meer »