Herinnering: Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van december 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 4 december opgeven via diaservicepunt@vng.nl.

Meer informatie over de begeleidingscommissie van de Quick Scan Provinciale Democratie is hier te vinden.

Lees meer »

De beste bestuurder!

De beste bestuurdersverkiezing

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in 2019, burgemeester Wobine Buijs van Oss in 2018 en Paul Smeulders - toen wethouder van Helmond maar nu Tweede Kamerlid - in 2017. Dat waren de laatste drie bestuurders die werden verkozen tot Beste Bestuurder. Een verkiezing vanuit en door de vakgroep zelf, al elf jaar georganiseerd door Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

Ook in 2020 is er weer een verkiezing. Maar het gaat om meer dan dat. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Want wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? Dat biedt inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien. Dit jaar staat het thema “Digitale Democratie” centraal. De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers leren van elkaar. Wat gaat er goed, en waar liggen de grootste uitdagingen?

Helpt u mee de staat van het ambt in beeld te brengen?

Door het invullen van de vragenlijst onder de aandacht te brengen binnen jullie vereniging, helpen jullie ons de staat van het ambt zo goed mogelijk in beeld te brengen. Alle bestuurders en volksvertegenwoordigers binnen het decentraal bestuur hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. 

Hoe denkt u over bestuurders in uw provincie?

U heeft een uitnodiging in uw mailbox ontvangen om aan te geven hoe u over bestuurders in uw provincie denkt en om eventueel een bestuurder te nomineren voor de titel Beste Bestuurder 2020. Uit deze eerste ronde zal blijken wie de beste bestuurder per provincie wordt. Want vanaf dit jaar volgt uit de eerste ronde niet een top 10, maar een top 13: vanuit elke provincie de beste bestuurder (12), én de beste waterschapsbestuurder (1). Uit deze top 13 kunt u uiteindelijk de Beste Bestuurder van heel Nederland kiezen. 

Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie?

Nieuw onderdeel van het onderzoek naar de beste bestuurders is het onderzoek naar de staat van het ambt. Dit jaar rondom het thema digitale democratie. Want we doen steeds meer digitaal: online delen, opslaan in de cloud en video-vergaderen. Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie? De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar we nog in kunnen groeien. Voor meer informatie over de verkiezing Beste Bestuurder 2020 gaat u naar  www.bestebestuurder.nl. U kunt van 18 november tot 6 december meedoen! 

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op via sabine@necker.nl / 06-330 494 68. Of lees meer over de beste bestuurder-verkiezing op de website.

Lees meer »

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit voor goede ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten

Goede ondersteuning, sterke democratie!

Er moet een duidelijke normering komen voor goede ondersteuning van gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten. Dat staat in het advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie' van de Raad. De Raad signaleert dat het werk van decentrale volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren flink is verzwaard. Denk aan decentralisaties in het sociale domein maar ook aan vraagstukken van klimaat, stikstof of energietransitie. Taken zijn complexer en samenwerking is ingewikkelder, omdat er meerdere partijen aan tafel zitten. Meer werk dus, waarbij de ondersteuning is achtergebleven.

Lees meer »

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Hermen Vreugdenhil!

Mijn naam is Hermen Vreugdenhil, vanaf september bestuurslid van StatenlidNu. Na mijn studie land-, water- en milieubeheer op Larenstein in Velp ben ik in Brabant gaan wonen. Eerst in het bourgondische Breda en momenteel wonen we in een mooi dorpje aan de rand van de Biesbosch. Daar ben ik dan ook in de spaarzame vrije uurtjes vaak met de boot te vinden.

 

Naast mijn politieke werk ben ik mede-eigenaar van de Academie voor Openbaar Bestuur. Met docenten die allemaal zelf werkzaam zijn in de praktijk verzorgen wij training, coaching en scholing voor medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, waterschap en provincies op het hele fysieke domein. We zijn dagelijks bezig om ontwikkelingen in wet- en regelgeving te vertalen naar de beroepspraktijk van ambtelijk medewerkers. Zo hoor je nog eens wat er ook allemaal mis en onwerkbaar is in het beleid. Die ervaring kan ik weer mooi meenemen in het politieke werk. 

 

Statenlid in Noord-Brabant: enerverend!

Lees meer »

BZK: Quick Scan Provinciale Democratie!

Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van half november 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 7 november opgeven via diaservicepunt@vng.nl

Lees meer »

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lester van der Pluijm!

Gelderse Statenlid en kersvers bestuurslid Lester van der Pluijm stelt zich aan u voor!

De drijfveer in mijn werk is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de publieke zaak. Momenteel ben ik werkzaam in het veld van onderzoek en onderwijs, waar het me nauw aan het hart gaat om theorie met praktijk te verbinden. Als bestuurslid van StatenlidNu wil ik bijdragen aan het versterken van de lokale democratie en het dualisme binnen de provincie. Op dit moment ben ik Statenlid in Gelderland namens de Partij voor de Dieren.      

“Wees realistisch, denk het onmogelijke.” Filosofe Joke Hermsen memoreert aan deze spreuk en is voor mij een inspiratiebron in deze tijd. Ik geloof erin dat we onze wereld opnieuw kunnen betoveren. De huidige crisis biedt een nieuw venster om onthaasten en consuminderen écht toe te laten in ons leven en weer op de politieke agenda te zetten. Dat is waar ik persoonlijk voor sta.   

Mijn hoop is dat de rijkheid aan kunst en cultuur in Gelderland en daarbuiten behouden blijft. Cultuur is de motor om het onmogelijke te denken. Ik zou het fantastisch vinden als we vaker kunstenaars (digitaal) betrekken in de provinciehuizen. Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld tijdens een vergadering van Provinciale Staten allerlei mimespelers te zien optreden? Een buitenstaander kan een kritische spiegel voorhouden en onze vastgeroeste patronen blootleggen. Spiegelen is uiteindelijk de sleutel van verandering.

Lees meer »

Masterclass voor Staten, Statenleden en stakeholders!

Over provinciale volksvertegenwoordiging in onze netwerksamenleving

Statenleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat klinkt zo eenvoudig: statenleden luisteren naar de wensen van de inwoners van hun provincie, besluiten namens hen wat er moet gebeuren, de Gedeputeerden voeren het uit en namens de bevolking houden de statenleden weer de vinger aan de pols. Het is echter minder eenvoudig dan het lijkt. In de praktijk leven er allerlei vragen:

 • Want wat vertegenwoordigt een statenlid eigenlijk: zijn partij, zijn regio, zijn kiezers, de hele bevolking, het algemeen belang….?
 • Hoe kunnen statenleden en Staten omgaan met allerlei mensen en organisaties die zelf zich willen laten horen in de provinciale politiek, zoals in het kader van de Omgevingsvisie?
 • Hoe betrekken statenleden en Staten de stakeholders bij netwerksamenwerking en grootschalige projecten, zoals de Regionale Energiestrategie?

Dat zijn vragen die in de masterclass Staten, statenleden en stakeholders aan bod komen. Die Masterclass biedt zo essentiële informatie hoe je als Statenlid kan optreden in een samenleving waar directe participatie en netwerksamenwerking centraal staan.

Lees meer »

Oproep: Basismonitor Politieke Ambtsdragers!

De basismonitor: bundel van enquêtes

Onlangs ontvingen alle Statenleden een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers.  Statenlidnu roept Statenleden graag op deze vragenlijst in te vullen.

De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Basismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers in Nederland. Eén van de doelen van deze enquête is om verschillende bestaande vragenlijsten te bundelen, waardoor ook Statenleden minder belast worden met de hoeveelheid enquêtes die hetzelfde doel dienen.

De basismonitor is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. Vorig jaar is deze vragenlijst reeds afgenomen onder alle politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders en burgemeesters) in de Nederlandse gemeenten. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd bij de politieke ambtsdragers in alle Nederlandse provincies en waterschappen.

Lees meer »

Politieke Vrouwen Mentornetwerk

Politica en vrouwen helpen om de stap naar politiek te maken?

Wil jij politiek actief worden en wil je onderzoeken wat bij jou past, of heb je hulp nodig die stap te maken? Of ben jij politica en wil je de volgende generatie vrouwen en meiden helpen om de stap naar politiek te maken?

Meld je dan nu aan voor het  Politieke Vrouwen Mentornetwerk.

Met dit gratis netwerk helpen we vrouwen en meiden met politieke interesse en ambitie vooruit en geven we politici de kans om hun kennis en ervaring te delen. Al zo’n 200 vrouwen gingen je voor!

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering 28 september 19:00 - 20:00

Save the date! Algemene Ledenvergadering beroepsvereniging Statenlidnu

De ALV vindt digitaal plaats. Houdt u dit moment voor ons vrij? Graag betrekken we u erbij!

We vinden het belangrijk dat Statenleden betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de beroepsvereniging. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 zullen we eveneens een update geven over het dossier vergoedingen voor Statenleden.

 

Aanmelden kan via info@statenlidnu.nl

Lees meer »

Verschuiving deadline kandidaten bestuur van 10 naar 16 juli!

Statenlidnu heeft in verband met het reces de deadline voor het solliciteren verschoven van 10 juli naar 16 juli!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 16 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Profiel algemeen bestuurslid

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures.
Lees meer »

Update vergoedingen Statenleden

Vorig jaar heeft de minister besloten om opnieuw onderzoek te laten doen naar de vergoedingen van Statenleden. Statenleden zijn gemiddeld meer dan 20 uur kwijt aan het Statenwerk waarvoor een vergoeding van 1235 euro bruto tegenover staat. Vaak is er sprake van een baan naast het werk als Statenlid waardoor zij verlof moeten nemen, omdat er veel overdag wordt vergaderd, wat leidt tot inkomensverlies.

Statenlidnu heeft aangegeven graag concrete stappen te zien, omdat er al veel is onderzocht en de afgelopen 10 jaar weinig is veranderd. Er zijn constructieve overleggen met het ministerie van BZK gevoerd over de argumenten rondom een hogere vergoeding. Die zijn in het onderzoeksrapport van de minister erkend.

Conclusie onderzoek

Statenlidnu is blij met de conclusie in het onderzoek, waaruit blijkt dat er reden is om het niveau van de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden eenmalig aan te passen en in lijn te brengen met onder andere de toegenomen taakzwaarte. Het advies van de onderzoekers daarbij is om als maatstaf voor Statenleden en algemeen bestuursleden te kijken naar de hoogte van vergoedingen van gemeenteraadsleden uit middelgrote gemeenten, waarbij Statenleden een vergoeding op een hoger niveau zouden moeten ontvangen dan algemeen bestuursleden.

Vervolg

Door het kabinet wordt een adviescollege voorgesteld die zich als eerste over dit rapport moet buigen. Het wetsvoorstel hiervoor is ingediend bij de Tweede Kamer. Statenlidnu is hoopvol, omdat het onderzoeksrapport voldoende aanknopingspunten heeft - eveneens alle andere onderzoeken - om een definitief besluit te nemen voor een betere vergoeding die recht doet aan de tijdsbesteding en inkomensverlies die Provinciale volksvertegenwoordigers hebben.

Visie

Juist om onze democratie gezond te houden, is dit van groot belang. Statenleden wachten al lang op een eerlijke vergoeding. Het rapport biedt deze erkenning. Het is nu zaak dat, rekening houdend met de context van deze tijd, dat alsnog snel een besluit genomen wordt om het rapport om te zetten in een aanpassing van het bedrag. De hoogte en de tijdsduur zijn hierin twee gespreksonderwerpen voor het vervolg.

Lees meer »