Collectieve norm tegen agressie en intimidatie nu ook specifiek voor Statenleden

Factsheet Agressie of intimidatie tijdens jouw werk in de Staten? Melden helpt!
De collectieve norm tegen agressie en geweld is uitgewerkt tot een praktische factsheet voor Statenleden. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waarom de collectieve norm belangrijk is voor het Statenwerk en wat Statenleden en commissieleden kunnen doen als zij met agressie en/of intimidatie geconfronteerd worden. De factsheet kan door Statenleden en commissieleden zelf gebruikt worden, maar ook door de griffier, commissaris van de Koning, of secretaris verspreid worden binnen de organisatie. De factsheet is te raadplegen in de leeromgeving voor Statenleden in het menu Essentials bij het thema Weerbaarheid en integriteit.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Henriette Guest voor MinBzk

Lees meer »

Meld je aan! Online workshop: meerwaarde van digitale participatie

Datum

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

Digitale participatie van inwoners en organisaties bij de maatschappelijke opgaven van vandaag zoals de energietransitie en de woningbouwopgave biedt provincies veel meerwaarde voor de lokale democratie. Ten eerste biedt het een extra (digitaal) kanaal om de standpunten, ideeën en oproepen uit de samenleving inzichtelijk te maken. Dit is een nuttige aanvulling op de bestaande fysieke contacten en kanalen die Provinciale Statenleden hebben in de samenleving. Ten tweede biedt het inwoners en organisaties een mogelijkheid om wanneer het hen uitkomt ideeën aan te dragen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het programma Democratie in Actie (BZK/VNG) heeft de afgelopen jaren veel gemeenten en provincies geholpen bij het toepassen van digitale participatie.

Sprekers

Tijdens deze workshop zetten Jeroen Bruijns (projectleider digitale democratie VNG) en Dion Coomans (beleidsmedewerker BZK) de highlights van digitale participatie uiteen. Liesbeth van de Wetering, programmamanager kwaliteit openbaar bestuur voor de Provincie Groningen, illustreert aan de hand van actuele voorbeelden de meerwaarde die digitale participatie heeft op provinciaal niveau. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de potentie van digitale participatie.

Tijdens deze workshop willen we Statenleden en commissieleden uit heel het land kennis laten maken met digitale participatie en de meerwaarde die dit heeft voor de provinciale democratie. Als voorproefje vindt u via deze link het Groningse voorbeeld ‘Provinciedeal Digitale Democratie’ waar de provincie inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden oproept om hun ideeën over de toekomst van Groningen te delen. Met deze oproepen en ideeën wordt de Omgevingsvisie mede vormgegeven. Zo hebben inwoners direct invloed op de toekomstige inrichting van Groningen.

Via deze link of onderstaande button kunt u zich aanmelden voor deze online workshop. De digitale zoomlink voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de workshop.

Graag tot 15 februari!

 

Statenlidnu, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van BZK

Jeroen Bruijns

Lees meer »

Koffiemomenten Statenlidnu & Statenleden van verschillende provincies

Bent u ook aanwezig bij onze digitale koffiemomenten?

Donderdag 10 februari 19.30-20.30 uur

Donderdag 17 maart 19.30-20.30 uur


De afgelopen periode hebben we een aantal interessante en leuke digitale koffiemomenten met Statenleden gehad. Bij deze koffiemomenten waren meerdere Statenleden uit diverse provincies en een aantal leden van ons bestuur aanwezig. Er werd gesproken over de rechtspositie van Statenleden, de ervaringen met ons leerplatform, masterclasses en webinars en de informatievoorziening op de website van Statenlidnu. Van deze koffiemomenten is een beeldend verslag gemaakt die u hieronder aantreft.
 
Graag gaan we ook met u in gesprek! Wij, als vereniging, vernemen graag hoe wij u kunnen ondersteunen, wat uw verwachtingen van ons zijn en welke tips en ideeën u voor ons heeft om het politieke ambt/vakmanschap van Statenleden te verbeteren. Daarom organiseren we op donderdag 10 februari en donderdag 17 maart 2022 van 19.30 – 20.30 uur wederom twee digitale koffiemomenten om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die u, als Statenlid, tegenkomt en die u bezig houden. We nodigen u van harte uit om aan één van deze digitale koffiemomenten deel te nemen.

Klik hier om u aan te melden

 

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Noord-Brabant deel 9 van 12

Sinds september 2020 is Hermen Vreugdenhil bestuurslid bij Statenlidnu. Vanuit deze rol komt hij graag op voor de belangen van statenleden. Daarnaast is hij fractievoorzitter voor de Christenunie-SGP in de staten van de provincie Noord-Brabant. We spreken hem over de vernieuwende werkwijzen van de Brabantse Provinciale Staten.

Hermen: “Hoe kunnen we actiever zijn buiten het provinciehuis? En hoe kunnen we onze Statenvergaderingen effectiever en efficiënter inrichten? Dat waren vragen waar wij ons enkele jaren geleden over bogen. Wij zochten een manier om meer tijd vrij te maken voor onze volksvertegenwoordigende rol. In het Brabant Advies staan handvatten voor een nieuwe manier van werken. We zoeken naar meer verbinding met inwonersinitiatieven, organisaties en bestuurlijke netwerken. Ik vind het heel goed dat we meer naar buiten gaan om ideeën en behoeften bij inwoners en organisaties ophalen. De zichtbaarheid van de Staten wordt groter en de Brabantse inwoner is meer betrokken. Ik licht het graag toe met voorbeelden.

Bestuurlijk paviljoen op ProefMei in Bergen op Zoom
We waren als staten aanwezig bij het culinaire en culturele evenement ProefMei in Bergen op Zoom. Hier heeft de provincie een paviljoen om in gesprek te gaan met voorbijgangers en geïnteresseerden.  We zijn vaak gewend om pas het gesprek aan te gaan als we al vastomlijnde plannen hebben. Op deze manier hebben wij  heel open met  belangstellenden en betrokkenen kunnen spreken over o.a. de energietransitie in Brabant. Hoe gaan we ermee om? Waarmee moeten we als provincie rekening houden? We staan dan nog meer blanco tegenover een onderwerp wat maakt dat je meer open staat voor andere invalshoeken. Ik vind dat persoonlijk heel inspirerend. Normaal is het vanuit Bergen op Zoom dik een uur rijden naar provinciehuis. Sluit je aan bij een lokaal evenement dan zoek je de inwoners ook echt op.

De discussie over megastallen
Een ander typerend voorbeeld was de megastallendiscussie in Brabant. Dit was een burgerinitiatief dat heel goed door de griffie gefaciliteerd is. Iedereen kon meepraten en meedenken over dit vraagstuk. Het werd een mooi debat met effectieve uitkomsten. Het is een vernieuwende en spannende werkwijze om als Staten ook echt open te staan voor een dergelijk initiatief. Als je ervoor open staat, kunnen burgers de koers echt verleggen. Dat geldt voor insprekers veel minder. Als de besluiten er al liggen, dan krijg je hooguit een puntje en een komma gewijzigd.

Young professionals betrekken in labs
Bij grote vraagstukken betrekken we jongeren, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Brabantse omgevingsvisie. Jongeren hebben toch een andere kijk en brengen frisse ideeën. Ik ben zelf voorzitter van de werkgroep die de implementatie van de Omgevingswet vanuit de Staten begeleidt. Bij het schrijven van de omgevingsvisie hebben we de young professionals echt de ruimte gegeven, letterlijk de pen in handen gegeven, om met spelers uit het veld deze visie vorm te geven.

Durf het maar eens anders te doen!
Mijn tips voor andere Provinciale Staten: Betrek inwoners vanaf het begin. Vooral bij plannen voor de lange termijn het levert veel op. Het kost je veel tijd maar het levert zoveel op. Breng evenveel tijd buiten het provinciehuis door als binnen. Laat een ander (bijvoorbeeld young professionals) de Visie voor jouw provincie schrijven en niet de ambtenaren. Heb het lef om het anders te doen.”

Lees meer »

Wegwijs in de rol van toezichthouder

Wegwijs in de rol van toezichthouder

Onder het motto 'Bezint eer u begint' houdt Bestuurderscentrum-Academy in samenwerking met Maastricht University, Statenlidnu en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een (online) bijeenkomst waar de deelnemers wegwijs gemaakt worden in de wereld die toezicht houden heet. Deze sessie is specifiek gericht op volksvertegenwoordigers.

De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder:

 • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
 • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
 • het geven van advies
 • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governancecodes, boardroomdynamiek en de ontwikkelingen in het toezicht houden. 

Aanmelden

Er worden drie sessies gehouden:

23 februari 2022 | 13:00 - 16:00 uur

23 februari 2022 | 16:30 - 19:30 uur

16 juni 2022 | 13:30 - 17:00 uur

Meer informatie

De kosten bedragen € 295,- (vrijgesteld van btw). Deze bijeenkomst staat open voor leden van Statenlidnu en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Bent u volksvertegenwoordiger maar géén lid van deze verenigingen? Dan betaalt u bovenop de kosten van deze bijeenkomst de lidmaatschapskosten van € 79,- (excl. btw) en wordt u lid van Bestuurderscentrum.

De Masterclass is geaccrediteerd voor 3 PE-Uren.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

U ontvangt na afloop een certificaat van Maastricht University School of Business and Economics.

Lees meer »

Bekijk hier de webinar 'integriteit en weerbaarheid' terug!

Bekijk hier de webinar 'integriteit en weerbaarheid' terug!

Op donderdag 18 november 2021 organiseerden Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid.

De afgelopen jaren worden steeds meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld. Tegelijkertijd neemt het aantal meldingen en aangiftes af. In een interactieve webinar ging Harold van de Velde (Zeeuws Statenlid en voorzitter Statenlidnu) in gesprek met verschillende gasten. Wat zijn hun ervaringen en waar kun je terecht voor hulp? Gelders Statenlid Karin Jeurink en Sonja Wagemans (raadslid gemeente Bergeijk) vertelden over wat hen is overkomen en wat dat persoonlijk met hen heeft gedaan.

Lees meer »

Webinar stikstof en je rol als Statenlid

Op dinsdagavond 25 januari 2022 van 19.30 – 20.30 uur organiseert Statenlidnu een webinar over stikstof en uw rol als Statenlid in dit dossier. Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en de uitvoering van maatregelen, zoals investeringen in herstel van natuur en maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur met minder stikstof belasten.

We gaan in gesprek met Jan Willem Erisman Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Universiteit Leiden over welke ontwikkelingen er spelen rondom het thema stikstof en de rol van de provincie daarbij. Met Hermen Vreugdenhil bestuurslid Statenlidnu & Statenlid CU/SGP Noord Brabant, René Westra Statenlid VVD Gelderland en Stijn van Wely programmadirecteur Stikstof en Natuur IPO​ gaan we dieper in op verschillende voorbeelden uit provincies en je rol als Statenlid daarbij. Waar moet je op letten bij de behandeling van dit thema? Hoe zorg je dat de kaders duidelijk worden gesteld?

Deze dilemma’s, die vragen om scherpe keuzes te maken, komen aan de orde in dit interessante webinar.

Aanmelden kan via deze link.

Lees meer »

Online workshop: meerwaarde van digitale participatie

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

 

Digitale participatie van inwoners en organisaties biedt provincies en daarmee als hoogste vertegenwoordigde orgaan de Provinciale Staten veel meerwaarde voor de lokale democratie. Ten eerste biedt het een extra (digitaal) kanaal om de standpunten, ideeën en oproepen uit de samenleving inzichtelijk te maken. Dit is een nuttige aanvulling op de bestaande fysieke contacten en kanalen die Provinciale Statenleden hebben in de samenleving. Ten tweede biedt het inwoners en organisaties een mogelijkheid om wanneer het hen uitkomt ideeën aan te dragen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het programma Democratie in Actie (BZK/VNG) heeft de afgelopen jaren veel gemeenten en provincies geholpen bij het toepassen van digitale participatie.

Sprekers

Tijdens deze workshop zetten Jeroen Bruijns (projectleider digitale democratie VNG) en Dion Coomans (beleidsmedewerker BZK) de highlights van digitale participatie uiteen. Ook is er een provinciaal voorbeeld waarna wij met elkaar in gesprek gaan over de potentie van digitale participatie. Meld je nu aan!

Jeroen Bruijns

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Gelderland deel 8 van 12

Corrie-Christine van der Woude werkt al ruim 25 jaar als interim-manager voor de gemeenten Ede, Nijmegen en Rotterdam. Ze begon haar politieke carrière als volksvertegenwoordiger bij het waterschap. Sinds de vorige provinciale bestuursperiode is ze VVD-statenlid in de provincie Gelderland. Corrie-Christine is een echte liefhebber van het openbaar bestuur en dol op veranderingen en doorontwikkelingen. We spreken met haar over innovatieve werkwijzen in de provincie Gelderland.

Corrie-Christine: “Deze statenperiode heb ik allerlei externe betrekkingen vanuit de provincie in mijn portefeuille. Dit leent zich uitstekend om goede contacten te leggen met de gemeenten, het waterschap, de Euregioraden en onze lobbyisten in Den Haag en Brussel. Daarnaast ben ik voorzitter van carrousels en dus lid van de agendacommissie.

Van commissie naar carrousel

Na de verkiezingen begonnen wij met het carrouselmodel in plaats van het traditionele commissiestelsel. Ik ben blij dat we afscheid namen van het commissiemodel waarin we eindeloos vergaderden. Voordelen van de carrousel:

 • In de carrousel krijgen alle agendapunten tijd en aandacht. Het is niet meer zo dat de laatste agendapunten naast de tafel vallen, omdat de tijd voor de commissievergadering op is en uitstel niet mogelijk.
 • Evidente hamerstukken kunnen nu rechtstreeks naar PS en leggen geen beslag meer op de agenda.
 • De agendapunten in de oordeelsvorming verlangen een bondige uitwisseling van standpunten. Statenleden zijn meer met elkaar in debat in plaats van dat het een vragenrondje aan de gedeputeerde is.
 • Het initiatief om op onderwerpen tussen de partijen (vooraf) verkennend contact te leggen is voor de statenleden verleidelijker en leidt vaak tot een scherpere uitwisseling van politiek goed ingekleurde en doordachte standpunten.

Vergaderfrequentie

Wat ik persoonlijk jammer vind, is dat we snel afscheid namen van het ritme van de tweewekelijkse Provinciale Statenvergaderingen. We vergaderen nu weer maandelijks met lange Statendagen. Dit was wel een erg rigoureuze bijsturing na de introductie van het nieuwe systeem. Wat mij betreft had dit langer een kans moeten krijgen.

Het BOB-model
Het BOB-model van vergaderen is inmiddels echt wel populair bij ons. Dat is zeker niet verdwenen met de bijsturing. Met Beeldvorming waarin we informatie verzamelen en organisaties raadplegen. Oordeelsvorming waarin we standpunten en zienswijzen uitwisselen en daarna de Besluitvorming door het college.

De Trialoog

Ook de trialoog verloopt in Gelderland goed. Hierin formuleren Staten, het college en de ambtenaren samen doelen. Ze bepalen samen de agenda en bespreken met elkaar welke instrumenten en middelen we inzetten per onderwerp en ook wie waarvoor is. Het is de kunst om als “driehoek” van Staten, het college en de ambtenaren goed samen te werken en elkaar op waarde te schatten. Onze Commissaris van de Koning deelde onlangs nog hiervoor complimenten uit.

De Gelderland Academie werkt vraaggericht en zorgt voor verbinding
Ik ben stuurgroeplid van de Gelderland Academie. Raadsleden, Statenleden, bestuurders en gemeenteambtenaren kunnen bij de Gelderland Academie gratis trainingen, opleidingen en workshops aanvragen. Ook worden netwerkbijeenkomsten met een regionaal karakter op verzoek georganiseerd.

Ontmoeten is belangrijk
Een uitdaging in een uitgestrekte provincie als Gelderland is ‘het ontmoeten’. In gemeenten kom je elkaar tegen bij de bakker en de slager. Hoe doe je dat in een provincie? Afstanden zijn groot en die verbinding en ontmoetingen tussen fracties, partijen, organisaties en vooral ook onze inwoners zijn enorm belangrijk. Ook hierin is onze Academie net als onze griffie en eigen fracties behulpzaam.

De wijze lessen van Corrie-Christine

 • Ga over op het BOB-model in combinatie met de carrousel.
  Naar mijn mening is dit het beste systeem waarmee wij alle nieuwe ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Het commissiestelsel is niet ideaal met de toenemende digitalisering. Wij moeten sneller, mee met de tijd en meer het debat opzoeken met elkaar en dat kan allemaal in het BOB-model. Het is wel een enorme omslag en vraagt tijd en geduld. Ik zie onze Statenleden inmiddels heel anders acteren dan twee jaar geleden. Dat geldt voor de nieuwkomers en zeker ook de statenleden die terugkeerden.

 • Verander het systeem halverwege de statenperiode.
  En dus niet direct na de verkiezingen. Bereidt het wel voor, maar wacht met implementatie. Nieuwe statenleden kunnen dan eerst zelf ervaring opdoen met het oude systeem. Zo (h)erkennen ze de buikpijnpunten en kunnen ze het nieuwe systeem ook nog bijstellen. De systeemshift heeft dan een stevig draagvlak tijdens de eerste groeipijnen en kun je het gesprek voeren over bijstellingen op basis van ervaringen in plaats van beelden.”
Lees meer »

Webinar Sterke Staten

Als Statenlid wil je scherp zijn. Om de financiën goed te kunnen controleren. Om de energietransitie vorm te geven. Om te zorgen voor een goed busnetwerk in jouw provincie. Je wilt er voor je kiezer alles uit halen en zorgen dat zaken echt in beweging komen. Goed debatteren, inspirerend spreken, zodat woorden tot daden leiden. Goede ondersteuning van hulptroepen is bij je werk als Statenlid gewenst en nodig.

In de webinar Sterke Staten praten we verder over de instrumenten die je zelf als Statenlid in kunt zetten en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. Waarom zijn hulptroepen belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Wat mag je ervan verwachten? Er is een praktische handreiking gemaakt met daarin het overzicht van wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen die beschikbaar zijn. We gaan tijdens het webinar in gesprek met Statenleden, een Statengriffier en een onderzoeker.

Wil je meer weten over hulptroepen die je kunnen helpen bij je werk als Statenlid? Sluit dan aan om live mee te kijken en te praten tijdens de webinar op 14 december van 19.30-20.30uur. Het webinar is interactief. Als kijker kun je vragen stellen die zoveel mogelijk tijdens de uitzending worden beantwoord.

Lees meer »

Vacature medewerker bestuur en directie

Statenlidnu zoekt samen met de Vereniging van Griffiers een medewerker bestuur en directie.

Plaats in de organisatie


De VvG (www.griffiers.nl) verenigt vrijwel alle griffiers, lokaal en provinciaal, van Nederland. De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de griffier en de griffiemedewerkers en de verdere professionalisering van het vak. Dat gebeurt door samenwerking tussen het bureau en de leden die actief zijn in diverse commissies.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur en de dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directeur. Deze heeft de leiding over de uitvoerende werkzaamheden van de vereniging. De medewerker bestuur en directie valt direct onder de directeur en ondersteunt de directeur en de vereniging bij algemene administratieve en secretariële zaken en bij de ledenadministratie. Daarnaast zullen er voorkomende werkzaamheden zijn voor Statenlidnu, de vereniging van
Statenleden.

Resultaatgebieden

 • Secretariële en administratieve ondersteuning:
  - Behandelen van de voor de vereniging en de directeur bestemde post;
  - Aannemen - en evt. doorverbinden - van telefoongesprekken en het noteren/ doorgeven van berichten, het verstrekken van eventuele informatie aan de hand van beschikbare gegevens
  - Beheren van de agenda van de directeur en vervullen van een bufferfunctie;
  - Administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
  - Notuleren van vergaderingen, opstellen van notulen, verslagen en actielijsten.
  - Bewaken van de voortgang en afhandeling van besluiten en of actiepunten en opstellen van planningen;
  - Op verzoek verzamelen en ordenen van gegevens over specifieke onderwerpen;
  - Doen van voorstellen voor aanpassingen van de administratieve procedures;
  - Opzetten en bijhouden van een werkarchief;Klik hier om een tekst te typen.
  -Naar eigen inzicht concipiëren van brieven en verzamelen en bewerken van (aanvullende) informatie;
  - Beheren en bewaken van contracten;
  - Ontvangen van bezoekers;
  - Fungeren als eerste aanspreekpunt van de directeur ten behoeve van in- en externe relaties.
 • Mail- en agendabeheer:
  - Beheren van de agenda van de directeur en maken van afspraken;
  - Beheren van de infomailbox van de vereniging, het beantwoorden van vragen en het doorsturen van de mail naar de betreffende personen.
 • Ledenadministratie.
  - Actief beheren en up-to-date houden van de ledenadministratie;
  - Verwerken van mutaties en doorgeven aan de relevante collega’s;
  - Toetsing van de facturen/declaraties t.b.v. de externe administrateur, en toezien op een
 • Rol bij bijeenkomsten en Jaarcongres
  - Mee-organiseren en faciliteren van fysieke en online-bijeenkomsten
  - Deelname aan de congrescommissie en ondersteunen van de organisatie (zwaartepunt maand september)

 

Speelruimte


De medewerker bestuur en directie legt verantwoording af aan de directeur van de vereniging en verricht werkzaamheden binnen het kader van interne werkafspraken en administratieve voorschriften.


Kennis en vaardigheden

 • Algemene vaktechnische kennis van administratieve en secretariële procedures en de administratieve organisatie
 • Inzicht in de werking en mogelijkheden van administratieve systemen en tekstverwerkingsprogramma’s
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Kennis van het voeren van zakelijke correspondentie
 • Vaardig in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers
 • Vaardig in het verzamelen, ordenen en verwerken van informatie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Klantgerichte en representatieve vaardigheden
 • Vaardig in het maken van verslagen
 • Vaardig in het te woord staan van derden voor het maken en afhouden van afspraken.


Competenties

 • Accuratesse
 • Collegialiteit
 • Flexibiliteit
 • Mondelinge communicatie
 • Samenwerken
 • Schriftelijke communicatie
 • Bekendheid met het openbaar bestuur


Netwerk

 • Directeur en collega’s
 • Bestuursleden
 • Leden van de Vereniging;
 • Medewerkers van gelieerde organisaties


Arbeidsvoorwaarden


Het betreft een functie voor 28 uur per week. De functie wordt gewaardeerd in een schaal 7, inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding. De standplaats is Den Haag, er zijn mogelijkheden om vanuit huis te werken voor een deel van de tijd.


Informatie & solliciteren?


Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Hester den Ouden, 06-1089657, of mailen naar hester.denoudsten@griffiers.nl Jouw sollicitatie, curriculum vitae en motivatiebrief, ontvangen wij graag voor 30 november aanstaande. Je kunt deze mailen naar secretariaat@gradusgroep.nl


Planning van de procedure


De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in Den Haag in de eerste week van december.

Lees meer »

Webinar weerbaarheid en integriteit

Op donderdag 18 november organiseren Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid. Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar deel te nemen!

Tijdens dit webinar vertellen Statenlid Karin Jeurink (Gelderland) en raadslid Sonja Wagemans (Gemeente Bergeijk) over hun ervaringen. Wat hebben zij meegemaakt, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad?
 
Renée Wiggers, Statengriffier Overijssel, en John Berends, Commissaris van de Koning Gelderland, nemen u mee bij wie u terecht kunt en wat anderen voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u handvatten en tips die helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin u als politiek ambtsdrager onveilig voelt. De webinar wordt geleid door Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu.
 
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden of download rechts de officiële flyer welke u kunt delen met uw netwerk. De digitale link voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de webinar.
 
Graag tot 18 november!

Namens het bestuur,
Statenlidnu, Gelderland Academie en Netwerk Weerbaar Bestuur

Lees meer »