Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

3 juli 2017

Als Statenlid in Beeld - column Max Ruiters

Woensdagavond 18 maart 2015. De zenuwen gieren door mijn keel. In een drukke zaal in het Gouvernement, zoals we in Limburg het Provinciehuis noemen, krijg ik een microfoon van regionale omroep L1 onder mijn neus. “Mijnheer Ruiters, zenuwachtig?”, vraagt de journalist. “Nee eigenlijk niet maar ik vind het wel spannend”, vertel ik rustig live op televisie. Innerlijk borrelt het. Zou ik het halen? Ik heb al vier keer meegedaan met de Gemeenteraadsverkiezingen en dat is ook vier keer gelukt. Nu is het anders. Dit is nieuw. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving, nieuwe dimensie. Rustig blijven, de camera is steeds op me gericht, ik ben continu in beeld. Gek eigenlijk, meedoen aan verkiezingen van het middenbestuur, de Provincie. Ten tijde van mijn Raadslidmaatschap vond ik het maar een ver-van-mijn-bedshow, die Provincie. En nu, nu ben ik er een “onderdeel” van.

Lees meer »
22 juni 2017

Meer staten volgen Limburg en worden collectief lid

Eerder berichten wij over het besluit van provinciale staten van Limburg op collectief lid te worden van Statenlidnu. Zij waren hiermee de eerste staten die dit besluit namen. Inmiddels hebben een aantal andere provinciale staten dit voorbeeld gevolgd. Ook uit Zeeland en Fryslan heeft het bestuur bericht ontvangen dat zij collectief lid willen worden. In Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland is de besluitvorming in een vergevord stadium. Huri Sahin (voorzitter) 'Het is verheugend om te constateren dat in zoveel provinciale staten gekozen wordt voor een collectief lidmaatschap, voor een sterke en krachtige vereniging is dit heel belangrijk. Als volksvertegenwoordigers bij de provincies is het erg belangrijk dat Statenlidnu er is en voor onze belangen opkomt'.

Lees meer »

Winnaars schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' bekend

Max Ruiters (Limburg) en Andrea van Langen (Noord-Holland) hebben de schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' gewonnnen en mogen hun winnende column voordragen tijdens de Kick-off bijeenkomst op 1 juli in Zwolle. Na de bijeenkomst zullen de columns ook geplaatst worden op deze website en in de nieuwsbrief van Statenlidnu.

Lees meer »
2 juni 2017

Eerste collectieve lidmaatschap een feit

Het Limburgs Parlement is als eerste provinciale staten collectief lid geworden van Statenlidnu. Het presidium van het Limburgs Parlement heeft dit besluit genomen. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment is vrijdag 2 juni aan een statencommissie een taart aangeboden.

Lees meer »
11 mei 2017

Statenleden werken hard

De eerste poll op onze website tonen wederom aan dat statenleden harde werkers zijn. Ruim 55% van de statenleden is meer dan 20 uur per week in touw als statenlid. Zij doen dit vaak naast een baan en natuurlijk altijd hun privé leven. Ruim 10% van de statenleden is zelfs meer dan 30 uur per week in touw voor de politiek.

Lees meer »
29 maart 2017

Blog: Lucia van Milaan

Sinds vijf jaar vervul ik de functie lid van de IPO-Algemene Verenigingsvergaderingen en samen met Fokko Spoelstra vertegenwoordig ik Gelderland daarin. Deze bijeenkomsten, waarin alle provincies zitting hebben, zijn voor menig Statenlid een groot vraagteken. Wat betekent deze functie? Waarvoor zit je daar en vooral wat doe je daar? De concrete opdracht is netjes in statuten vastgelegd. De Algemene Vergadering (AV) voert de ‘Governance’-rol binnen de vereniging uit zoals controletaken op het IPO-bestuur als het gaat over verenging begroting en onroerend goed zoals onlangs bij het nieuwe onderkomen van het IPO in Den Haag.

Lees meer »