Sinds 1975 beweging in vergoeding Statenleden, maar verbetering is nodig.

Gepubliceerd op 6 oktober 2022 om 21:42

Er is een voorzichtige doorbraak bij de vergoeding voor Statenleden. Letterlijk voorzichtig. Statenlidnu heeft de afgelopen jaren het dossier bespreekbaar gemaakt in Den Haag. Door een zorgvuldige lobby is er nu consensus dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. Dat is winst. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een verhoging van de vergoeding. Maar verbetering van het besluit is nodig.

 

Het SEO-onderzoek uit 2020 concludeerde dat ‘het niveau van de algemene vergoeding voor Statenleden sinds 1975 echter nooit structureel is aangepast. In 2005 was het advies van de Commissie Dijkstal om de vergoeding voor Statenleden te verhogen en te bepalen op 10 procent van een ministerssalaris.’ Met alle adviezen is de afgelopen decennia niets gedaan. 

 

Het nieuwe Adviescollege heeft het SEO-onderzoek in juni geconcretiseerd en adviseerde de minister om de vergoeding te verhogen tot € 1526,07 euro per maand. Dat is een verhoging van 16%. De minister heeft besloten dat de verhoging ingaat vanaf de nieuwe Statenperiode.

 

De komende weken wordt het besluit ter consultatie aangeboden alvorens er een definitief besluit wordt genomen. Het is van belang dat zoveel mogelijk Statenleden reageren op deze internetconsultatie. U kunt de consultatie via deze link openen.

 

Het bestuur van Statenlidnu heeft enkele weken terug een reactie gestuurd naar de minister op basis van een eerdere ledenbijeenkomst. Deze brief is hieronder te downloaden. U kunt met de argumenten uit de brief een eigen reactie plaatsen bij de internetconsultatie.

 

Met een vertrek van 50%-60% van Statenleden na elke periode is er een fiks probleem in provincieland. Het is van belang dat we deze grote uittocht proberen te verkleinen en te zorgen dat de Staten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de portemonnee. 

 

Het bestuur van Statenlidnu zal zich blijven inzetten voor een betere vergoeding voor Statenleden. Uw steun via de internetconsultatie en indien mogelijk via Tweede Kamerfracties is van groot belang. We zijn met elkaar een eind gekomen, maar deze stap is opnieuw erg belangrijk. Doet u mee? 


Brief Statenlidnu reactie advies vergoedingen
PDF – 680,5 KB 308 downloads
ARPA 24 juni 2022 Advies over vergoedingen van Statenleden en leden van Algemene Besturen Waterschappen
PDF – 507,4 KB 210 downloads
Kabinetsstandpunt Advies Vergoedingen
PDF – 242,4 KB 206 downloads