Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

3 mei 2018

Minisymposium Staten Schaakmat?

Honderden nieuwe Statenleden starten in 2019 aan een grote uitdaging. Maar, hoe pakken ze dit aan? Staan de Staten schaakmat? Speciaal voor Statenleden is met medewerking van Statenlidnu is het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Tijdens een mini-symposium ontvangt Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, het eerste exemplaar. 

Lees meer »
20 maart 2018

Goede volksvertegenwoordiging vergt een investering

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft vandaag haar advies 'Voor een publieke zaak' gepubliceerd. Statenlidnu is het eens met de Raad voor het Openbaar Bestuur dat iedereen lid moet kunnen worden van provinciale staten en andere volksvertegenwoordigingen. Statenlidnu onderschrijft de constatering dat door de combinatie van werk, zorgtaken of de privé situatie de tijdsinvestering voor veel mensen niet op te brengen is. Dit moet anders. De keuze die de ROB maakt is echter niet realistisch.

Lees meer »
15 maart 2018
5 maart 2018
11 januari 2018

Nieuw bestuur!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 december 2017 is het nieuwe bestuur van Statenlidnu gekozen. Harold van de Velde (Zeeland) is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland, secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Aimée van der Ham (Drenthe) en Teus Dorrepaal (Fryslan).

Lees meer »
1 december 2017

Harold van de Velde voorgedragen als voorzitter Statenlidnu

De selectiecommissie die in opdracht van het bestuur van Statenlidnu de voordracht voor het nieuwe bestuur heeft opgesteld, draagt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland voor als nieuwe voorzitter van Statenlidnu. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Lees meer »