Onderzoek NOS onder Statenleden

Gepubliceerd op 28 december 2022 om 15:50

Veruit de meeste politici in de Provinciale Staten zijn blij met wat ze de afgelopen periode hebben bereikt - twee derde stelt zich dan ook herkiesbaar - maar tegelijk vinden veel Statenleden de werkdruk te hoog. Gemiddeld is een Statenlid meer dan twintig uur per week in touw voor de provincie. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS en de regionale omroepen onder zittende Statenleden.

 

Provincies belangrijker dan ooit

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie mag dan een wat anonieme bestuurslaag zijn, ze is misschien wel belangrijker dan ooit. De provincies spelen immers een grote rol bij het oplossen van problemen als de woningnood en de stikstofcrisis. De volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke stem in wat er op die terreinen gebeurt.

 

Werkdruk onder Statenleden

Je wordt Statenlid omdat je een bijdrage wilt leveren aan de samenleving, geeft bijna driekwart aan. En dat lukt behoorlijk vinden de meesten: 86 procent is redelijk tot zeer blij met de behaalde resultaten en vindt de mogelijkheid om iets te bewerkstelligen heel bevredigend. Maar dat het per week twintig uur of meer kost, is eerder regel dan uitzondering. Bijna 60 procent noemt de werkdruk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. Het lijkt ook de belangrijkste factor te zijn om zich niet herkiesbaar te stellen.

 

Hieronder een overzicht van de publicaties in de (regionale) media:

Limburgse en Zeeuwse Statenleden over hoe ze hun werk combineren met Provinciale Staten NOS Radio 1 en NOS-journaal

 

Drenthe

Fryslân

Gelderland

Groningen

Limburg

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland