Terugkijken symposium 'Provincies als probleemoplosser?' en lancering Handboek voor Statenleden

Gepubliceerd op 31 januari 2023 om 20:12

Op woensdagavond 25 januari organiseerde Statenlidnu een online symposium over de veranderende rol van de provincies. Een symposium waar zowel Statenleden als kandidaat-Statenleden aan deel hebben genomen. Ook werd samen met de auteurs het Handboek voor nieuwe én ervaren Statenleden gelanceerd.

Symposium gemist? Via deze link kunt u het symposium terugkijken.

 

Handboek voor nieuwe Statenleden in welkomstpakket

👉 Alle Statenleden ontvangen het boek gratis van Statenlidnu na de installatie
👉 Vanaf maart overal te koop bij de boekhandel en via internet

Ondersteuning Statenleden

Anja Lelieveld (Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur bij Ministerie van BZK), Han Polman (voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur en commissaris van de Koning Zeeland), Rosalie Bedijn (Statenlid Zuid-Holland en bestuurslid Statenlidnu) en Berend Sepers (Statengriffier Zuid-Holland) spraken over de ondersteuning van de Statenleden. Veel Statenleden worstelen met werkdruk en een berg aan informatie. Hoog tijd voor een serieus gesprek over de ondersteuning waar Statenleden niet te verlegen moeten zijn om in ondersteuning te investeren. Alleen zo kunnen Statenleden optimaal hun werk doen.

Provincies als probleemoplosser

Zo’n 10 jaar geleden stelde het toenmalige kabinet voor om provincies te laten fuseren en vijf landsdelen te maken. Ook zouden de taken ingeperkt moeten worden door het inzetten van een gesloten huishouding. Anno 2023 is de provincie echter niet meer weg te denken voor het huidige kabinet. Of het nu gaat om de woningbouw, natuur, stikstof of energie, voor veel grote onderwerpen wordt de provincie als probleemoplosser ingezet. Maar is dat een goede zaak? En wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten? En hoe geeft u uw Statenlidmaatschap vorm gelet op deze ontwikkelingen?

Anja Lelieveld, Jaap Smit (voorzitter IPO en commissaris van de Koning Zuid-Holland), Harmen Binnema (docent bestuur en beleid Universiteit Utrecht) en Hans Vollaard (hoofddocent politicologie Universiteit Utrecht) gaven tips mee aan de kijkers. De Statenleden kunnen in plaats van een kaderstellende een meer opdrachtgevende rol pakken. U kunt uw Statenlidmaatschap ook goed vormgeven door ter plaatse met inwoners en belangenorganisaties te praten. En de provincie is zeker een probleemoplosser, maar Statenleden moeten er ook voor waken alleen een uitvoeringsorganisatie van het Rijk te worden. Stel dus ook randvoorwaarden.

Lancering nieuwe handboek voor Statenleden

Tijdens dit online symposium werd door de auteurs van het handboek Peter van den Berg, Hansko Broeksteeg, Harold van de Velde, Arne Schaddelee en Berend Sepers aan commissarissen van de Koning Jaap Smit en Han Polman het eerste exemplaar van het nieuwe Handboek voor Statenleden aangeboden. In dit handboek vindt u tal van tips over het Statenwerk. Een naslagwerk dat ieder Statenlid in zijn/haar kast moet hebben staan. Alle nieuwe Statenleden ontvangen, na hun beëdiging, het nieuwe Handboek van Statenlidnu in een welkomstpakket cadeau.