Ministerraad neemt historisch besluit: verhoging vergoeding Statenleden definitief

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 19:24

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van de minister van BZK om de vergoeding voor Statenleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen te verhogen. Eerder lag er een conceptvoorstel voor met een geringe verhoging. Na de consultatieperiode heeft de ministerraad vandaag ingestemd met een gewijzigd besluit.

Voor Statenleden wordt aangesloten bij de vergoeding van raadsleden in gemeenten van 100.001-150.000 inwoners (€1895,- euro). De voorgestelde vergoeding voor algemeen bestuursleden van waterschappen bedraagt in lijn met het advies van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers 38% van de Statenvergoeding. De Raad van State moet als laatste stap nu nog adviseren. Daarna volgt definitieve vaststelling.

Deze vergoedingsbedragen gaan gelden voor de Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen die aantreden na de aanstaande verkiezingen in maart 2023.

Eerste reactie van het bestuur van Statenlidnu:

“Na jarenlange inzet voor een rechtvaardige vergoeding voor Statenleden is dit besluit een grote stap. Statenlidnu heeft altijd gepleit om de vergoeding gelijk te trekken met die van de gemeenteraad van 100.001 inwoners. De verhoging is in het belang voor een gezonde democratie met een diversiteit aan goede provinciale volksvertegenwoordigers. Er zijn veel gesprekken aan voorafgegaan in samenwerking met onder andere de Kring van Commissarissen en het IPO. Het laat zien dat de beroepsvereniging ook hiervoor een belangrijke partner is om op te komen voor alle Statenleden in de twaalf provincies. Het besluit is helaas geen erkenning voor de zittende Statenleden. Juist om die reden heeft Statenlidnu gepleit voor een terugwerkende kracht. Dat is tot onze spijt niet het geval. Tegelijk zijn we erg blij dat het na meer dan 25 jaar eindelijk is gelukt. Het bestuur bedankt iedereen die op zijn of haar manier richting de Tweede Kamer, bewindspersonen of in de consultatie een bijdrage heeft geleverd."

Lees hier het besluit van de ministerraad en de beantwoording van de motie Bisschop.