Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

30 augustus 2019

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het aftreden van een aantal bestuursleden die gestopt zijn als Statenlid.Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie?Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl.

Lees meer »
17 juli 2019
27 maart 2019

E-learning voor Statenleden van start

Statenleden kunnen zich via www.leerplatformstatenleden.nl  toerusten voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan. Het leerplatform voor statenleden is ontwikkeld in opdracht van StatenlidNu, de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en in samenwerking met het IPO. Het platform wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer »
12 februari 2019

Onderzoek naar hoogte vergoeding statenleden

De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft aangekondigd dat zij In navolging van het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ samen met de belangenvereniging van Statenleden (Statenlidnu), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, en de belangenvereniging van algemeen bestuursleden van de Waterschappen een onderzoek gaat laten doen naar de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden.

Lees meer »
10 september 2018

Statenleden in het nieuws

'Statenlid is onderbetaald en dus grijs' is de kop boven een artikel in Trouw over de werving van nieuwe statenleden. Aan het woord komen Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) en Hagar Roijackers (lijsttrekker in Noord-Brabant) en Mirjam Wulfse (Groningen). Lees hier het hele artikel.

Lees meer »
24 augustus 2018

Podcast: Jonge statenleden aan het woord

“Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Zes jonge statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie die door de provincies met steun van het ministerie van BZK gemaakt is wat erbij komt kijken om statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden. 

Lees meer »