Vergoeding reiskosten en parkeerkosten voor commissieleden

Gepubliceerd op 18 februari 2023 om 13:19

Commissieleden hebben naast Statenleden voortaan ook recht op een vergoeding voor reiskosten die ze maken voor reizen buiten de provincie, omdat het wenselijk is dat commissieleden, net als Statenleden, ook buiten de provincie dienstreizen kunnen maken die voor vergoeding in aanmerking komen. 

Bovendien hebben Statenleden en commissieleden voortaan recht op vergoeding voor parkeerkosten, stallingkosten, tolkosten of veerkosten, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken.

 

Daarnaast geldt met ingang van 1 januari 2023 dat er 21 cent per kilometer mag worden gedeclareerd.

Deze wijzigingen van het rechtspositiebesluit gaan in met terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2021. De afgesproken wijzigingen zijn het gevolg van onderhandelingen tussen het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen, waaronder Statenlidnu.

Meer informatie

De wijzigingen van het rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers van provincies zijn hier terug te lezen.


Wilt u meer weten? Kijk dan op de dossierpagina rechtspositie.