Politieke participatie door mensen met een beperking

Gepubliceerd op 3 maart 2023 om 14:05

Deelname aan politiek en bestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke activiteiten, in wijk- of dorpsraden en in belangengroepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil kennisdeling en onderlinge contacten stimuleren om hier verandering in te brengen. Voor de democratie is het immers belangrijk dat iedereen mee kan doen en zich vertegenwoordigd voelt.

Wilt u hier meer over weten? Klik hier.