Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

18 december 2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd

In haar eindrapport concludeert de Evaluatiecommissie dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan de verwachtingen heeft voldaan. De doelstelling is gehaald om op decentraal niveau digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordigingen mogelijk te maken die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn.

Lees meer »
14 december 2020

Breng provincies meer in positie

Provincies moeten gerevitaliseerd worden als de regionale en democratisch gelegitimeerde bestuurslaag, die taken in het sociale, veiligheids- en fysieke domein kan oppakken. Dat bepleiten ROB-raadslid prof. Caspar van den Berg en secretaris-directeur Rien Fraanje in hun essay 'Ruimte in regels: interbestuurlijke knelpunten en oplossingen voor het sociaal en ruimtelijk domein'. Het essay hebben zij geschreven op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer »
8 december 2020

Uitkomsten Nationaal Statenledenonderzoek 2019

Bestuurskundig adviesbureau Daadkracht heeft voor de vierde keer een Nationaal Statenledenonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomst is dat de ontevredenheid over de vergoedingen is gestegen met 13,2%. Onze voorzitter Harold van de Velde ziet dit als een alarmsignaal: “Statenleden zijn met hart en ziel wekelijks aan de slag om hun volksvertegenwoordigende taak uit te voeren. Die inzet en tijdsbesteding laat dat opnieuw weer zien. Dit nieuwe onderzoek laat de trend zien dat de ontevredenheid over de vergoedingen fors oploopt. De ontevredenheid is nog nooit zo hoog geweest. De boodschap van Statenleden is daarmee extraduidelijk. Statenlidnu hoopt dat de minister en Tweede Kamer snel werk maken van de hogere vergoeding voor Statenleden. Die is broodnodig. Juist om onze democratie gezond en divers te houden.”

Lees meer »
30 november 2020
24 november 2020

Herinnering: Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

Lees meer »
20 november 2020

De beste bestuurder!

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in 2019, burgemeester Wobine Buijs van Oss in 2018 en Paul Smeulders - toen wethouder van Helmond maar nu Tweede Kamerlid - in 2017. Dat waren de laatste drie bestuurders die werden verkozen tot Beste Bestuurder. Een verkiezing vanuit en door de vakgroep zelf, al elf jaar georganiseerd door Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

Lees meer »