Handreiking gebiedsontwikkeling voor Statenleden

Gepubliceerd op 3 november 2023 om 15:34

Statenleden hebben een belangrijke rol bij het mede vormgeven van onze leefomgeving. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de TU Delft en Statenlidnu hebben gezamenlijk een handreiking uitgebracht met inzichten en tips over gebiedsontwikkeling voor Statenleden.

 

Met deze beknopte handreiking worden Statenleden op weg geholpen bij het invullen van hun rol in het mede vormgeven van onze leefomgeving. Er wordt inzicht gegeven in het fenomeen gebiedsontwikkeling, dat raakt aan tal van provinciale portefeuilles: Ruimtelijke Ontwikkeling/Ordening, Wonen, Landelijk Gebied, Mobiliteit, Energie, Klimaat en Duurzaamheid (al kunnen de namen per provincie verschillen).

 

De handreiking dient als hulpmiddel om overzicht te bieden en om Statenleden op weg te helpen bij het vervullen van hun rol in gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om de nodige kennis en het maken van belangrijke keuzes over woningbouw, klimaatadaptatie, de energietransitie en mobiliteit en vooral de samenhang daartussen. Het gaat om keuzes die soms pas over 15 jaar zichtbaar zijn. Naast een uitleg over de drie rollen van Statenleden wordt ingezoomd op de provincie als ruimtelijk regisseur en de onderlinge verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeenten. Ook worden er tips gegeven voor uw rol als Statenlid. 

Meer informatie

De handreiking kunt u hieronder downloaden en ook in de leeromgeving voor Statenleden in de leerlijn ruimtelijke kwaliteit, wonen en de omgevingswet. Ook vindt u meer informatie op de website gebiedsontwikkeling.nu

Handreiking gebiedsontwikkeling voor Statenleden
PDF – 10,3 MB 238 downloads

Webinar voor Statenleden: de invoering van de Omgevingswet

 

Statenlidnu organiseert op 28 november een webinar over de gevolgen van de Omgevingswet voor het werk van de leden van Provinciale Staten. Co Verdaas, bedenker van de term Omgevingswet, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en aanstaand Deltacommissaris, biedt inzicht in het fenomeen gebiedsontwikkeling. Dit raakt aan tal van provinciale portefeuilles, zoals ruimtelijke ordening, wonen, landelijk gebied, mobiliteit, energie, klimaat en duurzaamheid. Peter Jasperse, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen bij het IPO, licht toe wat er verandert voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de invoering van de omgevingswet en gaat in op de wisselwerking tussen gemeenten en provincies. Samen met Odile de Man, Statenlid in Utrecht, wordt ingezoomd op de rol van een Statenlid en Provinciale Staten bij de Omgevingswet, compleet met concrete tips. Het ministerie van BZK praat u bij over de Nationale Omgevingsvisie en de ruimtelijke puzzel.