Belofte minister: betere beveiligingsmaatregelen ook voor Statenleden

Gepubliceerd op 24 november 2023 om 11:41

Voor burgemeesters, wethouders en bestuurders in provincies en waterschappen is het per 1 januari 2024 mogelijk om passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Op die manier moeten zij hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zorgen over eigen veiligheid of dat van partner of gezin. Raadsleden en Statenleden zijn uitgesloten van deze regeling. Aan raadsleden en Statenleden belooft de minister betere beveiligingsmaatregelen. Dit blijkt uit een brief die minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de nieuwe regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders.

Volksvertegenwoordigers

Beveiligingsmaatregelen op maat voor bestuurders worden door Statenlidnu toegejuicht. Voor Statenleden en raadsleden dienen die ook getroffen te worden, zo was de boodschap van Statenlidnu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. Dat ook volksvertegenwoordigers steeds meer te maken krijgen met vormen van agressie en geweld, wordt door de minister toegegeven.

Belofte

“Ik vind het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat decentrale volksvertegenwoordigers hun ambt veilig en vrij van oneigenlijke druk kunnen uitoefenen. Daarom zal ik bovenop de bestaande acties vanuit het programma weerbaar bestuur samen met de politie en het openbaar ministerie op zoek gaan naar manieren om de veiligheid van deze groep nog verder te verbeteren. Hierover zal ik uw Kamer in de loop van 2024 informeren’, zo laat de minister weten in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Individuele beoordeling

Statenleden en raadsleden kunnen daarom voorlopig geen beroep doen op de regeling die per 1 januari 2024 wel van kracht wordt voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Bestuurders krijgen voortaan bij agressie en intimidatie een persoonlijk beveiligingsadvies op basis van individuele veiligheidsrisico’s. Zo kunnen beveiligingsmaatregelen op maat getroffen worden.

Passende maatregelen

De passende maatregelen voor bestuurders kunnen zijn: fysieke en elektronische maatregelen in en om het huis, zoals een vrijstaande brievenbus, een alarmsysteem, maar ook bewustwording rond online vindbaarheid en vervoer. De afspraak is dat het advies voor de maatregelen door de gemeente wordt overgenomen. Voor de uitvoering van de regeling stelt het ministerie 2,5 miljoen euro beschikbaar. De afspraken zijn gemaakt binnen het programma Netwerk Weerbaar Bestuur.

Cijfers

Steeds meer decentrale politie ambtsdragers hebben te maken met agressie, intimidatie en geweld. Uit de Monitor Integriteit en Veiligheid blijkt dat in 2022 bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers te maken heeft gehad met agressie of intimidatie. De cijfers voor politieke ambtsdragers van provincies liggen nog wat hoger. In 2022 heeft 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken hadden met agressie of geweld. Deze cijfers zijn ronduit zorgelijk. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, hebben incidenten van agressie en intimidatie invloed op het werkplezier en de geestelijke gezondheid van ambtsdragers.

Meer informatie