Stijging agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 13:10

Op woensdag 6 juli verscheen in opdracht van het ministerie van BZK de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Volgens de monitor heeft bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. De cijfers voor politieke ambtsdragers van provincies liggen nog wat hoger. In 2022 heeft 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken hadden met agressie of geweld. Deze cijfers zijn ronduit zorgelijk. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, hebben incidenten van agressie en intimidatie invloed op het werkplezier en de geestelijke gezondheid van ambtsdragers.

Bruins Slot: “Deze zorgelijke cijfers laten zien dat dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld. Dat is onacceptabel. Elk incident is er een te veel. Daarom zet ik zet mij de komende tijd samen met partners als het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, VNG en veiligheidspartners in voor de weerbaarheid van onze bestuurders, politici en ambtenaren. Voor een goed en betrouwbaar bestuur is een absolute noodzaak dat zij hun werk zonder agressie, intimidatie of andere ondermijnende invloeden kunnen doen.” 

Het is belangrijk om het onderwerp 'agressie en intimidatie' bespreekbaar te maken, zodat ambtsdragers met hun ervaring een luisterend oor vinden en gesteund worden waar nodig. Ook het melden van incidenten is belangrijk om zicht te houden op wat er gebeurt. Om Statenleden en de statengriffies hierin te ondersteunen gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (waar het Statenlidnu onderdeel van is) na de zomer van start met een 'On Tour' programma langs provincies.  

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur staat voor u klaar. Dit Ondersteuningsteam is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap voor Burgemeesters met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u op onze dossierpagina Agressie of intimidatie vinden. Het volledige rapport 'Monitor Integriteit en Veiligheid 2022', de vijf minutenversie en de factsheet voor provinciale politieke ambtsdragers vindt u hier.