Onderzoek Agendasetting

Gepubliceerd op 4 juli 2022 om 14:20

Vanaf november 2021 zijn wij, een groep van vijf studenten Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, bezig geweest met een onderzoek naar agendasetting in en door Provinciale Staten. Door middel van interviews met Statenleden en een deskresearch hebben wij onderzocht welke instrumenten het meest gebruikt worden en op welke manier, om zo tot een advies te komen, hoe dit effectiever kan. Met als resultaat dat de agenderende rol van Statenleden vergroot kan worden.

Informatief en leerzaam om een vraagstuk vanuit de praktijk te onderzoeken, willen wij natuurlijk alle Statenleden en griffiemedewerkers die bereid waren tot medewerking hiervoor hartelijk bedanken. Ook bedanken wij Yvon van Loon voor de goede begeleiding hierin.

Wij hopen met ons advies een goede bijdrage te hebben geleverd aan de effectiviteit van Statenleden met betrekking tot de agendasetting en wensen iedereen veel plezier met het lezen van ons onderzoek.

Roy Fonken, Mick Gutlich, Pieter-Paul Koeijmans, Rauf Odabasi en Rico Pistorius


Factsheet Onderzoek Agendasetting Provinciale Staten
PDF – 11,5 MB 364 downloads
Onderzoek Agendasetting Provinciale Staten
PDF – 1,8 MB 340 downloads