Kennisclips met inzichten van Hans Vollaard en Harmen Binnema over volksvertegenwoordiging in de provincie en stakeholders en participatie

Gepubliceerd op 4 december 2023 om 10:02

Naar aanleiding van de eerdere masterclasses zijn kennisclips gemaakt. In de kennisclips geven Hans Vollaard en Harmen Binnema hun inzichten mee over volksvertegenwoordiging in de provincie en stakeholders en participatie.

Kennisclip Volksvertegenwoordiging in de provincie

Volksvertegenwoordiging in de provincie: wat is dat? Hoe gaat dat nu? En wat zijn aandachtspunten. Deze vragen komen aan bod in deze kennisclip. In de Provinciewet artikel 7 staat dat Statenleden en Provinciale Staten de gehele bevolking van de Provincie vertegenwoordigen. Maar wat houdt dit nu in? Hans Vollaard, Politicoloog aan de Universiteit Utrecht, legt in deze kennisclip uit wat volksvertegenwoordiging eigenlijk is, hoe dit invulling krijgt door Statenleden en de Staten als geheel en wat de aandachtspunten voor Statenleden daarbij zijn om de provinciale democratie een noodzakelijke impuls te geven.

Kennisclip Stakeholders en participatie

Naar aanleiding van de eerdere masterclasses zijn kennisclips gemaakt. In de kennisclip Stakeholders en participatie gaat Harmen Binnema, Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, in op de betekenis en rol van kaderstelling en controle en hoe dit werkt binnen het netwerkbestuur. Daarnaast geeft hij aan hoe de betrokkenheid van stakeholders en participerende inwoners in de praktijk vorm krijgt en hoe u daar als Statenlid effectief op in kan spelen. Daarbij worden voorbeelden van instrumenten en momenten gegeven om invulling aan kaderstelling te geven.